Branżowy lider

Smurfit Kappa jest jednym z wiodących dostawców opakowań papierowych na świecie, działającym w 23 krajach europejskich i 13 krajach obu Ameryk. Producent nieustannie unowocześnia swoje projekty opakowań i wprowadza innowacje, aby zapewnić klientom optymalny wybór i szybkie dostawy produktów.

Zakład Smurfit Kappa w miejscowości Van Mierlo w Belgii specjalizuje się w projektowaniu i produkcji opakowań kartonowych z nadrukiem offsetowym. Zastosowanie jednego z produktów RAVAS - iForks Touch - pomaga kierownictwu fabryki w dokładnym monitorowaniu przepływów odpadów.

Narzędzie pomiaru efektów usprawnień

W zakładzie Van Mierlo odpady kartonowe powstają na różnych etapach procesu produkcyjnego: przy ustawianiu maszyn, podczas składania i klejenia lub też na etapie kontroli jakości. Smurfit Kappa zdecydowało się na rozpoczęcie ważenia przepływów odpadów, aby móc dokładne je monitorować oraz zyskać narzędzie pozwalające na mierzenie efektów wdrażanych w zakładzie działań usprawniających.

Aby osiągnąć zamierzone rezultaty, Smurfit Kappa wyposażyła swoje wózki widłowe w widły wagowe iForks firmy RAVAS, ze wskaźnikiem dotykowym wraz z modułem przekazującym dane bezpośrednio do systemu ERP.

Inwestycje w sprzęt i oprogramowanie

Aby osiągnąć zamierzone rezultaty, Smurfit Kappa zainwestowała w iForks Touch ze wskaźnikiem dotykowym dla swoich wózków widłowych, wraz z komunikacją danych do systemu ERP.

Jak to działa?

Wózek widłowy podnosi kontener o znanej masie własnej. Na wyświetlaczu wskaźnika może pojawić się informacja: „L01, masa tary 50 kg”. Do kontenera ładowane są następnie materiały odpadowe z opakowań. Waga na wyświetlaczu wzrasta. Waga bezprzewodowa iForks waży pojemnik i przesyła dane do systemu ERP za pomocą połączenia bezprzewodowego. Dane te mogą być monitorowane na komputerze biurowym, w programie "PC Read It", pokazując dokładnie, ile odpadów jest produkowanych na każdej linii produkcyjnej.

- Zbieramy całodzienne dane dotyczące wagi odpadów przepływających na każdym etapie produkcji, a następnie porównujemy je z wielkością zamówienia będącego w produkcji danego dnia – wyjaśnia Wim Cools, lider produkcji w Smurfit Kappa Van Mierlo. -  Celem ważenia przepływów odpadów jest dokładne monitorowanie tych przepływów i mierzenie efektów wdrażanych przez nas działań usprawniających.

- Odpady to ponoszone przez nas koszty. Poprzez ważenie przepływów odpadów I monitorowanie zbieranych w ten sposób informacji, tworzymy świadomość. Wspólnie staramy się maksymalnie zredukować tę górę odpadów – dodaje Wim Cools.

Wim Cools, Lider Produkcji

"Nieużytek jest kosztem. Ważąc przepływy odpadów i monitorując informacje o nich, kreujemy świadomość wśród operatorów. Razem staramy się zredukować górę nieużytków tak bardzo jak to możliwe."

O aplikacji

Kontrolowanie przepływu odpadów

Każdy proces produkcyjny generuje materiały możliwe do dalszego wykorzystania i odpady. Materiały odpadowe są albo poddawane recyklingowi w procesie produkcyjnym, albo usuwane i niszczone. Procedury te są często kosztowne, co sprawia, że redukcja przepływu odpadów jest istotną kwestią. Monitorowanie przepływu odpadów, tj. wiedza, ile odpadów jest wytwarzanych w każdym miejscu linii produkcyjnej, jest pierwszym krokiem w kierunku kontroli i minimalizacji tego zjawiska. Dzięki montażowi mobilnej wagi RAVAS na wózku paletowym lub wózku widłowym, którym przewożone są odpady, można skutecznie mierzyć masę odpadów powstających w dowolnym miejscu fabryki dowiadując się, które procesy należy zoptymalizować.

Kontrolowanie przepływu odpadów

Odpowiednie produkty

Dla kontrolowanie przepływu odpadów

Zapisz się do newslettera RAVAS

Contact info