"Mobilne wagi RAVAS zintegrowane w naszym systemie WLAN, znacząco zwiększyły szybkość produkcji. Oznacza to, że nasze wagony mogą szybciej wyjeżdżać do naszego centrum dystrybucji rozsyłającego towar do naszych dziewiętnastu sklepów, umożliwiając nam dowóz towarów do zdalnych sklepów już wcześniej rano, tak aby z kolei te mogły rozesłać świeże produkty do lokalnych hoteli".

- VICTOR GHIUREA, MANAGER OPERACYJNY

Codziennie świeży towar

W Rumunii znajduje się 19 sklepów sieci Metro, do których codziennie dostarczane są świeże warzywa, owoce, ryby i produkty z mięsa. Wszystkie produkty dostarczane są bezpośrednio z centrum dystrybucji w Bukareszcie. Centrum dystrybucji jest obsługiwane przez dostawcę usług 3PL - Tibbett & Britten. Zamówienia na chłodzone lub mrożone produkty żywnościowe są kompletowane i dostarczane do sklepów Metro.

Szybkie, łatwe i bezbłędne składanie zamówień

W centrum dystrybucji w Bukareszcie, Tibbett & Britten posiada trzynaście elektrycznych wózków paletowych do kompletacji marki Jungheinrich. Operator otrzymuje informacje z WMS (system zarządzania magazynem) na ręczny terminal dzięki bezprzewodowej sieci WLAN. Po zapełnieniu palety operator przemieszcza się do następnego miejsca, w którym znajdują się kontenery kołowe, z których każdy jest przypisany do oddzielnego sklepu. Operator taruje paletę do 0,00 kg. Na ręcznym terminalu znajdują się polecenia kompletacji partii zamówień, np. umieszczenie 20 kg pomidorów w kontenerze nr 3, a następnie umieszczenie 45 kg pomidorów w kontenerze nr 6, 30 kg pomidorów w kontenerze nr 12, itp. Dzięki czytnikowi kodów kreskowych, zintegrowanemu w ręcznym terminalu, operator ma już zeskanowane kody kreskowe z wózka (dzięki temu WMS wie który operator pracuje z danych wózkiem/ wagą) i z palety (dzięki temu WMS wie, że operator realizuje zamówienie na pomidory).

Wms rejestruje i przechowuje wyniki

Następnie, kompletując każdą z partii zamówień, operator skanuje kod kreskowy na kontenerze (dzięki czemu WMS wie w którym kontenerze operator umieszcza partię towarów) i umieszcza wskazaną ilość pomidorów w kontenerze, w czym pomaga mu waga RAVAS w wózku, ponieważ pokazuje wartość ciężaru towaru zdjętego z wózka. Kiedy partia zamówienia jest już umieszczona w kontenerze, operator daje sygnał systemowi WMS, że zamówienie jest gotowe i wciska przycisk drukowania znajdujący się na wskaźniku wagi RAVAS INDYKATOR 4100, w celu przekazania do systemu WMS wartości ciężaru towaru zdjętego z wózka. W tym celu INDYKATOR 4100 wagi RAVAS został wyposażony w WiFi, co umożliwia wadze RAVAS logować się do sieci WLAN w Tibbett & Britten. W nagłówku wydruku ze znajduje się numer identyfikacyjny wskaźnika, dzięki czemu WMS wie z której wagi pochodzi wydruk.  W ten sposób system zarządzania magazynem przechowuj dane odczytane z każdego zamówienia.

Większa liczba zamówień, ta sama liczba personelu

Już od samego początku założenia centrum dystrybucyjnego dla Metro, Tibbett & Britten stosowało mobilne systemy ważące. Stosowanie stałych wag przy kompletacji generowałoby ogromne przestoje i konieczność zatrudnienia dodatkowego personelu do obsługi wag. Podsumowując, mobilne wagi RAVAS znacząco przyspieszają proces kompletacji oraz gwarantują większą wydajność bez konieczności powiększania załogi. O 11 w nocy wyjeżdżają ciężarówki z przyczepami, które docierają do najbardziej odległych sklepów Metro w godzinach 3-4 rano. O 6 rano personel Metro rozpoczyna umieszczanie na półkach i w lodówkach świeżych produktów żywnościowych, które są dostępne dla klientów z lokalnych restauracji i hoteli już o godzinie 7 nad ranem.

Wyższy poziom usług oferowanych klientom

Dzięki temu, że wszystkie zrealizowane zamówienia są rejestrowane w WMS, w tym również dane o operatorze, artykule i ciężarze, firma Tibbett & Britten może szybko i konkretnie odpowiedzieć na wszelkie pytania ze strony Metro. W ten sposób Tibbett & Britten zwiększają jakość usług oferowanych klientom i minimalizują ryzyko kradzieży i straty.

Ravas Tibbet & Britten logo

 

FIRMA
Tibbett & Britten


POŁOŻENIE
Bucharest, Rumania


APLIKACJA
Kompletacja


Kompletacja
Główne czynniki wpływające na wydajność kompletacji to szybkość i precyzja. Błędy kompletacji to zakłócenie całej organizacji, a także koszty i dodatkowy czas. Funkcja ważenia w wózkach do kompletacji pomaga w zapobieganiu błędom kompletacji. Po zasygnalizowaniu błędu przez wagę, operator może natychmiastowo zareagować. Wagę można stosować także to zliczania części, kiedy to operator może odczytać z wyświetlacza ilość produktu lub produkt, który musi pobrać. Ta funkcja także pozwala na redukcję błędów podczas kompletacji.