Technologia mobilnego ważenia RAVAS

Technologia

Ważenie mobilne to bardzo skuteczny sposób na utrzymanie przewagi. Rozwiązania technologii ważenia mobilnego RAVAS pomagają usprawnić procesy logistyczne i produkcyjne, wydajność, jednocześnie zmniejszając koszty. Od bezprzewodowej transmisji danych po zaawansowane, bardzo dokładne ważenie.


Bezprzewodowa komunikacja danych

Łączność z magazynem

RAVAS Data Collector

Oprogramowanie RAVAS RDC umożliwia gromadzenie danych ważenia w czasie rzeczywistym z systemu mobilnego ważenia na komputerze sieciowym. Bezpieczne i łatwe.

Dowiedz się więcej

RAVAS Data Manager

RAVAS Data Manager to interfejs programowy pomiędzy dowolnym systemem ERP/WMS a wagą wózka RAVAS. RDM pozwala na odczyt wagi z wózka w dowolnym momencie operacji.

Dowiedz się więcej

RAVAS Integration Software

RAVAS Integration Software to najlepszy wybór do pełnej integracji danych ważenia mobilnego z systemem WMS lub ERP. W pełni korzystaj z danych ważenia w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się więcej
Dane techniczne wskaźnik 1100
Download PDF
Dane techniczne wskaźnik 2100
Dane techniczne wskaźnik 3200
Download PDF
Dane techniczne wskaźnik 5200
Download PDF
Dane techniczne wskaźnik 6100
Download PDF

Do bardzo dokładnego ważenia

FlexBolts

RAVAS opatentował swoje FlexBolts. Ta zaawansowana technologia mobilnego ważenia zapewnia pochłanianie sił wzdłużnych i momentu obrotowego. Obciążenie wideł jest optymalnie przenoszone na czujniki tensometryczne i dlatego mierzone jest tak dokładnie, jak to możliwe. Zwiększa to bardzo dokładne ważenie.

Jak fakturować klientów według wagi?

Opcjonalnie dostępne w szerokiej gamie mobilnych systemów ważących RAVAS legalizacja OIML lub weryfikacja dopuszczenia do handlu. Oznacza to, że produkt może służyć do fakturowania klientów na podstaiw wagi. RAVAS posiada certyfikat NMI (Holenderski Instytut Metrologii) do wykonywania wstępnych weryfikacji i ponownej kalibracji legalizowanych wag handlowych, zgodnie z Dyrektywami Rady 90/384/EWG i 93/86/EWG, dotyczącymi nieautomatycznych systemów ważenia, i z modułem D decyzji Rady 93/465/EWG.

Skontaktuj się z nami
Logo OIML 690

Więcej pytań? Zapytaj naszych ekspertów technicznych.

Kontakt