Możliwości uzyskania dokładnej wagi każdej palety podczas

Operacji cross-dockingu

Uzasadnienie biznesowe Cross - docking

W tym przypadku biznesowym jeden z klientów logistycznych RAVAS zbadał możliwości uzyskania dokładnej wagi każdej palety podczas operacji cross-dockingu, przy jak najmniejszym wpływie na procedury załadunku i rozładunku. Firma wybrała RAVAS jako partnera do wyposażenia w wagę wózków widłowych i elektrycznych wózków magazynowych do realizacji tych celów.

Zamierzone rezultaty

Wzrost przychodów dzięki refakturowaniu nadwyżki wagi palety
Klienci deklarowali określoną wagę swoich ładunków paletowych, ale po przybyciu rzeczywista waga była wyższa.

Optymalizacja współczynników obciążenia i zapobieganie przeciążeniom
Znając dokładną wagę każdej palety, można dokładnie zaplanować ładunki samochodów ciężarowych, optymalizując współczynniki obciążenia i unikając przeciążeń.

Inwestycje w sprzęt i oprogramowanie

Wózki widłowe i elektryczne wózki magazynowe zostały wyposażone w wagę RAVAS, zintegrowaną w widłach. Wskaźnik wagi na wózku jest wyposażony w moduł WiFi do komunikacji z TMS (Transport Management System) przez sieć bezprzewodową. Wagi posiadają certyfikat legalizacji aby umożliwić fakturowanie zmierzonej wagi. Na wózakch były już używane urządzenia przenośne, które emulują TMS. Aplikacja została zbudowana jako interfejs komunikacyjny pomiędzy TMS a flotą wag.

RAVAS WeightsApp

Nowy cykl pracy

Na każdej przychodzącej palecie etykieta jest skanowana pod kątem identyfikatora. Powoduje to, że TMS sprawdza wagę palety na wadze w wózku. Po dodaniu rzeczywistej wagi palety zestaw danych jest kompletny i można go wykorzystać do fakturowania i planowania. W nowym cyklu pracy masę palet uzyskuje się poprzez uniesienie palety od podłoża, bez wyjmowania towaru z procesu. Operator wózka skanuje tylko etykietę na palecie w celu znalezienia identyfikatora. Pobieranie masy jest zautomatyzowane. Dodana procedura ważenia ma minimalny wpływ na istniejące operacje cross-dockingowe.

Obejrzyj wideo

Zwrot z inwestycji

Klient RAVAS przeprowadził dwa badania zwrotu z inwestycji. Jeden został wykonany przed inwestycją jako część uzasadnienia biznesowego.

Znaczna korzyść

Kolejny został wykonany jakiś czas po wdrożeniu pierwszej partii wag. Oba badania wykazały znaczną korzyść ze stosowania wag RAVAS.

Kontynuacja inwestycji

Firma od trzech lat kontynuuje inwestycje w wagi Ravas na swoich wózkach widłowych.

Chcesz przeczytać więcej o cross docking ?

Cross docking

ELEMENTY POTRZEBNE DO TEGO ROZWIĄZANIA CROSS DOCKINGOWEGO