Mobilne systemy ważące

Raben zdecydował się na modernizację 7 elektrycznych wózków magazynowych i wyposażenie ich w podwójną wagę RAVAS. Oznacza to, że dwie oddzielne wagi zostały zintegrowane w jednym wózku do kompletacji zamówień z widłami o długości 2400 mm, a dane ważenia zostały zintegrowane z systemem WMS. Główną zaletą podwójnej wagi jest możliwość kontroli kompletacji dwóch zamówień w jednym przepływie. Na podstawie wagi każdego produktu można sprawdzić, czy produkt jest umieszczony na odpowiedniej palecie. Mobilny system ważenia, wbudowany w widły wózka do kompletacji zamówień, pozwala operatorom na weryfikację każdej pobranej linii zamówienia w czasie rzeczywistym. Błędy w kompletacji są natychmiast wykrywane i korygowane.

Precyzja

Dzięki opatentowanej technologii FLEXBOLT, RAVAS zapewnia unikalne i bardzo dokładne mobilne rozwiązanie ważenia o tolerancji błędu 0,1%. FLEXBOLT to opatentowane amortyzatory,  zainstalowane w czujnikach tensometrycznych, aby zapobiec występowaniu nadmiernych  naprężeń dla uzyskania doskonałej dokładności i powtarzalności ważenia. Masę ładunku można odczytać z dokładnością do 100 gramów.

Przesyłanie danych do systemu WMS

Bezprzewodowa komunikacja danych WLAN i pełny protokół API, zapewniają dostęp do dokładnych danych w systemie WMS w czasie rzeczywistym, szybko i wydajnie. RAVAS Data Manager (RDM ) to narzędzie, które umożliwia współpracę z wagami firmy RAVAS zintegrowanymi z wózkami do komisjonowania zamówień w nowoczesny i łatwy sposób. Magdalena Futyma, Sales Executive w RAVAS w Polsce, wyjaśnia: "Dzięki RAVAS Data Manager umożliwiliśmy Raben zarządzanie, konfigurację i obsługę wag online. Jednocześnie mogą być przetwarzane dwa zamówienia kompletacji. Każda waga przesyła dane ważenia do WMS poprzez sieć WLAN, za pośrednictwem RAVAS Data Manager, aby sprawdzić, czy dodano odpowiednią ilość sztuk (masę) na paletę.”

Kontrola poprawności kompletacji zamówień

Łukasz Elminowski-Wenda, Menedżer Logistyki Kontraktowej Regionu Raben Logistics Polska, mówi: „Dzięki modyfikacjom w istniejącym systemie Raben WMS umożliwiliśmy całą komunikację danych poprzez RAVAS Data Manager. Oczywiście wszystkie wagi mobilne RAVAS działają w środowisku magazynowym. Przy każdym nowym zamówieniu, podczas procesu następuje bezpośrednia komunikacja z wagami RAVAS. System porównuje wagę w bazie danych z rzeczywistą wagą na widłach i informuje osobę kompletującą zamówienie, czy kompletacja jest w porządku, czy nie”.

Pick by Weight w Raben Polska

Wyniki

Od momentu wdrożenia Pick by Weight, Raben monitoruje parametry, które mierzą korzyści pod względem oszczędności czasu, minimalzacji błędów i zwiększenia wydajności. A pierwsze wyniki są bardzo pozytywne. Główną korzyścią, jaką Raben uzyskał dzięki Pick by Weight, jest optymalizacja w czasie. „W porównaniu do sytuacji sprzed wdrożenia nasi pracownicy kompletujący nie muszą już liczyć towarów. Oszczędza to nam czas i poprawia wydajność kompletacji. Ponadto pominęliśmy kontrolę końcową naszego procesu. Jesteśmy zadowoleni z jakości mobilnych systemów ważenia i ogólnie rozwiązania RAVAS Pick by Weight. Systematycznie, każdego roku rozbudowujemy flotę o kolejne projekty. – podsumowuje Łukasz Elminowski-Wenda”

Informacje o aplikacji

Kompletacja zamówień

Wydajność kompletacji sprowadza się do dwóch rzeczy: szybkości i dokładności. Błędy są obciążeniem dla organizacji, ponieważ kosztują czas, pieniądze i mają wpływ na poziom zadowolenia klienta z obsługi. Ważenie na wózkach do kompletacji pomaga zapobiegać błędom kompletacji. W przypadku zasygnalizowania błędu osoba kompletująca zamówienia może natychmiast zareagować i skorygować błąd tam, gdzie koszt jest najniższy: w miejscu kompletacji. Jeśli zintegrowana waga jest używana w trybie liczenia, osoba kompletująca zamówienia może również odczytać na wyświetlaczu, ile artykułów w wierszu zamówienia wybrał. Zwiększy to jego szybkość obsługi i zmniejszy możliwość błędów liczenia.

Zapisz się do biuletynu RAVAS

Contact info


Śledź nas na LinkedIn

Do LinkedIn