Wstępne weryfikacje i rekalibracje

Kalibrowanie

Kalibracja wagi to sprawdzenie dokładności ważenia za pomocą kontrolowanych wzorców masy. Mobilne systemy ważące z legalizacją OIML wymagają ponownej kalibracji co 2 lata. Może to zrobić tylko przedstawiciel certyfikowanego instytutu metrologicznego. RAVAS posiada certyfikat do przeprowadzania wstępnych weryfikacji i ponownej kalibracji wag OIML, zgodnie z Dyrektywami Rady 90/384/EWG i 93/86/EWG, dotyczącymi nieautomatycznych systemów ważenia, oraz z modułem D decyzji Rady 93/465/EWG.


Niezbędne części

Certyfikat kalibracji

Kalibrowanie

Kalibracja przyrządu pomiarowego lub systemu ważącego.

Formularz

Opieczętowany i podpisany formularz kalibracji ze szczegółami kalibracji.

Certyfikat

Kopia wydanego certyfikatu użytych odważników użytych do kalibracji.

Naklejka

Naklejka kalibracji wskazująca, że system został oficjalnie skalibrowany.

Fakturowanie klientów według wagi

Opcjonalnie dostępne w szerokiej gamie mobilnych systemów ważących RAVAS legalizacja OIML lub weryfikacja dopuszczenia do handlu. Oznacza to, że produkt może służyć do fakturowania klientów wg wagi. RAVAS posiada certyfikat NMI (Holenderski Instytut Metrologii) do wykonywania wstępnych weryfikacji i ponownej kalibracji legalizowanych wag handlowych, zgodnie z Dyrektywami Rady 90/384/EWG i 93/86/EWG, dotyczącymi nieautomatycznych systemów ważenia, i z modułem D decyzji Rady 93/465/EWG.

Poproś o legalizację OIML
Logo OIML 690

Poznaj zespół

Eksperci od kalibracji

Dino Salihbegovic

Dino Salihbegovic

External Service Manager

Ruud van Hintum

Ruud van Hintum

Internal Service Manager

Więcej informacji

Poproś o weryfikację lub kalibrację OIML tutaj

Dino Salihbegovic