Initiële verificaties en keuringen

Kalibreren en keuren

Het kalibreren van een weegsysteem is een verificatie van de weegnauwkeurigheid door middel van gecontroleerde testgewichten. Mobiele weegsystemen met een OIML-verificatie vereisen periodiek een herkeuring. Deze mag alleen worden uitgevoerd door een vertegenwoordiger van een gecertificeerd metrologisch instituut. RAVAS is als zodanig gecertificeerd, overeenkomstig de Richtlijn 2014/31/EU van de Raad betreffende niet-automatische weegsystemen. Lees alles over kalibreren en keuren met RAVAS.


Essentiële onderdelen

Kalibratiecertificaat

Kalibratie

Het verifiëren van de weegnauwkeurigheid van het meetinstrument of weegsysteem.

Formulier

Een gestempeld en ondertekend kalibratieformulier met de kalibratiegegevens.

Certificaat

Een kopie van het afgegeven certificaat met de gebruikte controlegewichten.

Sticker

Een kalibratiesticker om aan te geven dat het systeem officieel is gekalibreerd.

Factureer uw klanten op basis van gewicht

Optioneel is een OIML- of Legal for Trade-verificatie beschikbaar voor een groot aantal mobiele weegsystemen van RAVAS. Dit betekent dat het product kan worden gebruikt om klanten te factureren op basis van gewicht. RAVAS is gecertificeerd door het NMi (Nederlands Meetinstituut) voor het uitvoeren van initiële verificaties en keuringen van wettelijke weegsystemen, overeenkomstig de Richtlijn 2014/31/EU van de Raad betreffende niet-automatische weegsystemen.

 

Meer informatie
Logo OIML 690

Technische experts

Maak kennis met het RAVAS-serviceteam

Bert Jan van de Woestijne

Bert Jan van de Woestijne

Service Manager

Diederik Metz

Diederik Metz

Service Coordinator

Roy Schoots

Roy Schoots

Service Coordinator

Abdel Kerkri

Abdel Kerkri

Technical Support