RAVAS-2100 EXi

Aplikacja ATEX

Obsługa surowców

CML Europe produkuje surowce w niewielkich ilościach dla renomowanych firm z branży farmaceutycznej. Jako produkt końcowy stosuje się syntezę organiczną. Surowce są mieszane i oddzielane, podgrzewane i schładzane. Wszystko to odbywa się w zbiornikach reaktora w strefie zagrożonej wybuchem zakładu CML.

Dokładna ilość surowców

CML Europe posiada własny serwis pomiarowy, który co 2 tygodnie sprawdza dokładność sprzętu pomiarowo-kontrolnego, w tym wózków RAVAS-2100 EXi, gdyż precyzyjne ważenie ilości surowca jest kluczowe w tej branży.


Strefa 1/21

Ważenie w pomieszczeniu reaktora

Kompletacja

Paleta z beczką z surowcami jest pobierana ręcznym wózkiem paletowym RAVAS-2100L EXi i wprowadzana do pomieszczenia reaktora.

Dozowanie

Wymagana ilość surowca jest następnie wypompowywana z beczki do zbiornika reaktora za pomocą pompy próżniowej.

Mieszanie

Jeśli w rutynowym dozowaniu stosuje się kilka składników, czynność będzie powtarzana, aż reaktor będzie zawierał odpowiednie ilości i składniki mieszane wg wagi.

Napełnianie

Po napełnieniu zbiornika reaktora beczki są transportowane z powrotem do magazynu, dzięki czemu pomieszczenie reaktora jest wolne od materiałów i wyposażenia.

Ważenie mobilne a ważenie statyczne

CML wykorzystuje również wagę pomostową. Wadą jest to, że waga pomostowa jest duża, zajmuje dużo cennej przestrzeni roboczej i jest trudna do czyszczenia. RAVAS-2100L EXi jest wprowadzany do pomieszczenia reaktora tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

O CML Europe

Explosion proof and stainless steel

RAVAS zaleca

Śledź nas na LinkedIn

Kliknij tutaj

Subskrybuj teraz!

Zapisz się teraz do wszystkich wiadomości RAVAS.

Contact info