Over 3M

In het Antwerpse havengebied produceert 3M halffabrikaten en grondstoffen voor een veelheid aan gespecialiseerde materialen, zoals folies voor de luchtvaartindustrie en chirurgische tapes voor medische toepassingen. Omdat deze stoffen vaak een grote waarde vertegenwoordigen, worden uitleveringen nauwkeurig op gewicht gecontroleerd met RAVAS weegsystemen op stapelaars en palletwagens.

Beoogde resultaten

De additieven waar 3M mee werkt zijn kostbaar en daarmee wordt een eenvoudige gewichtscontrole op een levering aan derden een veeleisend proces. 3M wil, door gebruik te maken van mobiele weegsystemen, IBC's met een nauwkeurigheid van 100 gram kunnen wegen. Daarnaast willen zij een efficiëntieslag maken door stapelaars uit te rusten met een weegsysteem voor het wegen van boxen en restmateriaal. 

Investering in hardware en software

Om de beoogde resultaten te behalen, heeft 3M geïnvesteerd in RPW ST wegende stapelaars voor het wegen van boxen en ProLine EXi handpalletwagens voor het nauwkeurig wegen van IBC's. 

Hoe werkt het?

Aan het eind van een productielijn glijden verpakkingen van 12 kilo van een rollenbaan. Ze gaan per 50 stuks in grote blauwe kunststof boxen naar de klant. Stapelaars met reach mast stapelen de boxen niet alleen, maar wegen ze ook, om te controleren dat de juiste hoeveelheid uitgeleverd wordt. Hiervoor zijn de stapelaars uitgerust met geijkte weegvorken. Het display toont het exacte gewicht van de box op de vorken. De stapelaars wegen ook het restmateriaal dat overblijft bij productie. Dit restmateriaal kan opnieuw voor productie worden ingezet: voordat het op de stapelaars wordt teruggereden naar het magazijn, worden de gewichten geregistreerd ten behoeve van voorraadbeheer.

In een gebouw aan de andere kant van de 3M site worden inerte vloeistoffen geproduceerd, voor de koeling en reiniging van elektronica. Deze 'engineered fluids' vertegenwoordigen een grote waarde en de IBC-containers waarin ze opgeslagen worden, worden dan ook zeer nauwkeurig nagewogen. Dit gebeurt met RAVAS ProLine palletwagens die een hoge precisie leveren, dankzij de gepatenteerde FlexBolts in de vorken. En omdat er op sommige plekken gewerkt wordt met licht ontvlambare stoffen, is een deel van de mobiele weegsystemen ook nog ATEX explosieveilig uitgevoerd.

Technologie

Geert van Eyken, Supervisor Advanced Materials Division

”Met de wegende stapelaars hebben wij bij gewichtscontroles gewonnen aan mobiliteit en snelheid van uitvoering. Het proces is efficiënter geworden.”

Gecertificeerd ijken

Bij 3M is de complete vloot van mobiele weegsystemen opgenomen in onderhoudscontracten. Eens per jaar rolt de RAVAS kalibratie truck, uitgerust met gecertificeerde ijkgewichten, het 3M terrein op. Gedurende drie dagen wordt er onderhoud gepleegd en worden alle mobiele weegsystemen opnieuw gekalibreerd en zonodig herijkt. De nauwkeurigheid van de systemen wordt daarmee gewaarborgd, de levensduur geoptimaliseerd.

Service

Over de toepassing

Mengen en doseren

Bij de productie van partijen half afgewerkte of afgewerkte producten is het de bedoeling de verschillende ingrediënten en bestanddelen correct te mengen. Hoeveelheden en verhoudingen bepalen de kwaliteit van het product. Een mobiel weegsysteem helpt om goedkoper, veiliger en efficiënter te produceren. Het genereert ook de informatie die nodig is voor kwaliteitscontrole en tracking- en tracingprocedures. Het weegsysteem wordt naar de componenten gebracht: het mengvat wordt van het ene ingrediënt naar het andere gereden en de componenten worden rechtstreeks uit het vat gedoseerd. Het risico van beschadiging en productverlies wordt sterk verminderd.

Lees meer over mengen en doseren

Passende producten

Voor mengen en doseren

Inschrijven voor de RAVAS nieuwsbrief