Om te mogen factureren op basis van gewicht, dient het door u gebruikte weegsysteem een zogenoemd Legal for Trade of gekeurd weegsysteem te zijn. In de volksmond wordt er nog vaak gesproken over het ijken van een weegsysteem, maar na het vervallen van de ijkwet in 2006 wordt de term ijken formeel niet meer gebruikt. In plaats van het ijken van een weegschaal spreken we tegenwoordig over keuren of Legal for Trade. 

 

Om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde regels toepast bij het keuren van een weegschaal, zorgt het OIML (International Organization of Legal Metrology) voor een eenduidige regelgeving rondom wegen.

 

Eisen aan een Legal for Trade weegschaal

Alle merken en modellen magazijntrucks en vorkheftrucks kunnen worden uitgerust met een Legal for Trade mobiel weegsysteem. Daarnaast zijn er ook verschillende modellen palletwagens verkrijgbaar die reeds beschikken over een gekeurd weegsysteem wat geschikt is voor facturatie op basis van gewicht.

 

Belangrijk is dat de componenten van het weegsysteem, zoals bijvoorbeeld de indicator en de loadcellen, maar ook het complete samengestelde systeem aan de eisen voldoen. Wanneer u kiest voor een RAVAS palletwagen dan is dit vanzelfsprekend het geval en voor uw andere merken magazijntrucks en vorkheftrucks zal dit in bijna alle gevallen geen problemen opleveren.

 

Het NMi draagt zorg voor de certificering van deze componenten. Componenten worden op allerlei zaken getest, zoals werking onder wisselende temperaturen, elektromagnetische stralingen, beveiliging en natuurlijk hoe nauwkeurig de componenten reageren. Daarnaast bevat ieder Legal for Trade weegsysteem onder andere ook een niveauschakelaar die het display uitschakelt als de weegschaal meer dan twee graden helt. Dit om weegfouten te voorkomen. Verder moet het gewogen gewicht door de operator direct af te lezen zijn van een display.

 

Het keuren van uw weegsysteem

Het keuren van een weegsysteem voor Legal for Trade is het controleren en indien nodig opnieuw afstellen van een systeem. Met behulp van gewichten bepalen we de nauwkeurigheid van het weegsysteem en komen afwijkingen aan het licht. Eventuele afwijkingen worden opnieuw afgesteld, zodat het systeem weer aan de norm voldoet.

 

Elke gekeurd weegsysteem wordt getest volgens normen die zijn vastgelegd in de OIML-wetgeving en wordt afgeleverd met een certificaat. Dit certificaat vermeldt o.a. de naam van de fabrikant, het product, het serienummer, het goedkeuringsnummer waaronder het product is gecertificeerd, de normen volgens welke het weegsysteem is gecontroleerd en gestempeld, en de zwaartekrachtfactor waarmee de eerste controle is uitgevoerd.

Blog: Waarom u klanten wilt factureren op basis van gewogen gewicht

Heeft u weleens gedacht aan mobiel wegen voor het optimaliseren van uw logistieke processen? Dankzij onze oplossingen bent u niet alleen flexibel in uw controles. RAVAS stelt u ook in staat om tijd en geld te besparen door uw klanten te factureren op basis van gewicht dankzij onze Legal for Trade oplossingen.

Lees de blog!
Solutions Material Handling 720

Hoe herkent u een geijkt weegsysteem?

Een ‘Legal for Trade’ weegsysteem herkent u aan de hiervoor bedoelde sticker. Het voorbeeld toont o.a.

  • De naam van het bedrijf wat de keuring uitvoert, inclusief postcode en plaats
  • CE, M, het jaar van introductie (23)
  • 0122, het nummer van de Notified Body

Hoe vaak moet een geijkt weegsysteem worden gecontroleerd?

Overheidsinstanties controleren of weegsystemen die worden gebruikt om klanten te factureren op basis van gewicht voldoen aan de wettelijk vereiste nauwkeurigheidsnormen. De controleurs komen meestal onaangekondigd langs en het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker om ervoor te zorgen dat uw weegschalen binnen de vereiste nauwkeurigheid blijven. In Nederland is een periodieke herkeuring niet wettelijk vastgelegd, maar een jaarlijkse controle wordt door ons altijd aangeraden. In België geldt een wettelijke herkeuringslicht van drie jaar. Maar ook hier adviseren we een jaarlijkse controle om te zorgen dat de facturatie op basis van gewicht goed wordt uitgevoerd. Idealiter plannen we een herkeuring gelijktijdig met ander onderhoud aan de weegsystemen. Op deze manier heeft u minimaal ongemak van zowel onderhoud als de herkeuring. Wilt u een afspraak maken voor onderhoud en/of een herkeuring van uw systeem? Neem dan contact op met onze Service collega's. 

Een dergelijke herkeuring mag alleen worden uitgevoerd door een vertegenwoordiger van een gecertificeerd metrologisch instituut. Dit kan worden gedaan door een RAVAS-vertegenwoordiger of door een andere gecertificeerde organisatie. RAVAS is gecertificeerd door het NMi (Nederlands Meetinstituut) voor het uitvoeren van initiële verificaties en herkeuringen van wettelijke weegsystemen, overeenkomstig de Richtlijnen 90/384/EEG en 93/86/EEG van de Raad betreffende niet-automatische weegsystemen en module D van Besluit 93/465/EEG van de Raad.

Factureren op basis van gewicht met uw bestaande trucks

Wilt u een geijkt, en daarmee Legal for Trade, wegende handpalletwagen aanschaffen? Of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheid van ijken en vraagt u zich af of uw huidige vloot uitgevoerd kan worden met een geijkt mobiel weegsysteem? Vrijwel al onze mobiele weegsystemen zijn geijkt verkrijgbaar en toepasbaar op alle merken en modellen magazijntrucks en vorkheftrucks. Neem contact op met onze experts om de mogelijkheden te bespreken. Daarmee komt facturatie op basis van gewicht ook voor u binnen handbereik.

Wilt u meer weten over factureren op basis van gewicht?

We vertellen u graag over de toepassing van Legal for Trade op onze mobiele weegsystemen en de bijkomende voordelen.

Abdel Kerkri

Abdel Kerkri

Beschikbaarheid en compatibiliteit

Sales partners

RAVAS werkt met wereldwijde sales partners. Hier een selectie van OEM merken.