"Potrzebowaliśmy systemu ważącego, który współgrałby ze stosowanymi przez nas osprzętami, czyli rotatorami i zaciskami."

- URS WILLI, MANAGER DS. SEGREGOWANYCH ODPADÓW

Recykling szkła, metalu i papieru

AVAG Betriebs AG to firma zajmująca się recyklingiem odpadów. Odpady dostarczane do AVAG są uprzednio sortowane. Grupy posortowanych towarów to: metal, sprzęt elektroniczny, papier i szkło. AVAG zajmuje się przetwarzaniem tych odpadów w surowce do wtórnego wykorzystania, a następnie sprzedaje je.

Fakturowanie z RAVAS płytą ważącą

Przetworzone materiały są fakturowane w oparciu o ich ciężar. AVAG jest prawnie zobligowany do wyposażenia wózków widłowych Hyster w system ważący z legalizacąj. System ważący musi precyzyjnie ważyć ładunki także gdy do wózka dołączony jest osprzęt w postaci rotatora lub zacisku. Aby sprostać wszystkim wymaganiom i ułatwić pracę operatorowi firma zdecydowała się na stosowanie płyty ważącej RAVAS RVL na wózku widłowym.

Okres zwrotu inwestycji - 18 miesięcy

Jeszcze do niedawna firma stosowała stałe wagi podłogowe. Po porównaniu wag podłogowych z wagami mobilnymi, firma zauważyła jak dużo czasu oszczędza się przy stosowaniu ważenia mobilnego. Manager Willi: "Obsługując 80 000 palet rocznie oszczędzamy 1 300 godzin roboczych w skali roku. Nasza inwestycja zwróciła się w 18 miesięcy!"

Wytrzymałe wagi

Kolejną korzyścią jest większe zadowolenie operatorów z wykonywanej pracy. Operatorzy nie muszą już podjeżdżać do wag. Firma AVAG jest bardzo usatysfakcjonowana ze stosowanych wag, dlatego zamontowano już RAVAS wagi RVL z legalizacją do handlu na dwóch wózkach widłowych Hyster. "Wagi zainstalowane w wózkach widłowych Hyster posiadają legalizację do handlu, a do tego są niezwykle wytrzymałe i solidne" - Manger Produkcji.

Ravas Avag logo

FIRMA
AVAG Betriebs AG


POŁOŻENIE
Thun, Switzerland


APLIKACJA
Kontrola przepływu obsługiwanych towarów


Kontrola przepływu obsługiwanych towarów
Każdy proces produkcyjny generuje materiały resztkowe i odpad. Odpady są przetwarzane w materiały wtórne lub utylizowane. Procedury utylizacji lub recyklingu są przeważnie bardzo drogie. Monitorowanie przepływu odpadów, np. informacje o ilości odpadu generowanego na danej linii produkcyjnej, to pierwszy krok do minimalizacji przepływu odpadów. Z mobilną wagą można precyzyjnie zważyć odpady, a z zebranych informacji można ustalić, na której linii produkcyjnej generuje się najwięcej odpadów.