Kontrola ciężaru towarów podczas kompletacji

Dostawca usług logistycznych, PAKO, zajmuje się kompletacją towarów dla 171 sklepów Mäc-Geiz. Jest to sieć małych sklepów oferujących klientom artykuły medyczne i różne produkty (inne niż żywnościowe). PAKO magazynuje i dystrybuuje około 3500 różnych artykułów i dziennie rejestruje około 28 000 aplikacji kompletacji towarów. Firma przewiduje, że ta liczba wzrośnie do 38 000 w przeciągu najbliższego roku.

Natychmiastowa korekta błędów w kompletacji

Za pomocą sieci bezprzewodowej system zarządzania magazynem (WMS) sprawdza wagę artykułów na wózku po każdej kompletacji i weryfikuje, czy faktyczna wartość ciężaru zgadza się z wartością ciężaru zadeklarowaną w bazie danych. Jeśli wartości są zgodne, operator otrzyma polecenie przejścia do następnej kompletacji. W ten sposób klient unika kosztów wynikających z błędów przy kompletacji. Waga komunikuje się z WMS tak szybko, że liczba zamówień zrealizowanych przez operatora w przeciągu godziny nie ulega zmianie. Liczba błędów została znacząco zredukowana.

"Jesteśmy pewni, że zakup mobilnych systemów ważących to dobra decyzja. Dzięki nim udało nam się zredukować liczbę błędów w aplikacjach kompletacji towarów".

- SCHREIBER, MENADŻER DZIAŁU IT, ORAZ GRÜNKLEE, MENADŻER MAGAZYNU

Rezultat: oszczędność

Mobilne ważenie przyniosło wiele korzyści dla PaKo. Gdy zmniejszyła się liczba niekompletnych dostaw, zmniejszyła się liczba reklamacji, a także redukcji uległ nakład pracy administracyjnej. Końcowa kontrola stała się zbędna, co poskutkowała bezpośrednią redukcją kosztów. Wszystkie aplikacje kompletacji są kontrolowane i rejestrowane, dzięki czemu firma może szczycić się jeszcze wyższą jakością oferowanych usług. A co najważniejsze - wysyłane towary nie muszą być już ważone oddzielnie. Palety z towarami są ważone bezpośrednio podczas kompletacji, a zmierzone wartości są natychmiastowo przekazywane do systemu w celu dokumentacji. 
PaKo zamierza wyposażyć w mobilne wagi RAVAS wszystkie 34 wózki do kompletacji towarów.

Pako

 

COMPANY
PaKo


LOCATION
Landsberg, Germany


APPLICATION
Order picking


Order picking
In order picking performance comes down to two things: speed and accuracy. Errors mean a burden on the organisation, because they cost time, money and goodwill. Weighing on order picking trucks helps preventing picking errors. If an error is signaled, the order picker can react immediately and correct the error where the cost is lowest: at the picking slot. If the integrated scale is used in its counting mode, the order picker can also read on the display how many articles in the order line he has picked. This will raise his handling speed and reduce the opportunity for counting errors.