"Praca przy mieszaniu powłok wymaga precyzyjnego ważenia. Z mobilnym systemem ważącym oszczędzamy czas i pieniądze. Zawsze konsultowaliśmy się z firmą RAVAS w celu uzyskania możliwie najmniejszej podziałki".

- F. JAHNKE, KIEROWNIK PRODUKCJI  

Precyzyjnie ważone lakiery samochodowe

Herberts kontroluje działań grupy Hoechst Group na arenie międzynarodowej w zakresie powłok samochodowych, proszkowych i przemysłowych. W Wuppertal dziennie produkowane jest 130 ton lakierów samochodowych w 18 000 różnych kolorach. Kolory otrzymywane są w skutek mieszania standardowych powłok w sposób zgodny z recepturą, który wymaga wysokiej precyzji. W celu zachowania wysokiej jakości mieszanek oraz możliwości kontroli, ważenie wykonuje się kilkukrotnie w różnych etapach produkcji.

Przed: większe straty produkcyjne

Jeszcze do niedawna firma do ważenia półproduktów korzystała z systemu rurociągu i wagi stałej. Aby zapobiec różnicom stężeń w rurociągach, firma korzystała z kosztownych systemów obiegowych. Gdy zmieniała się receptura produktu, konieczna była zmiana całego systemu rurociągu, w tym połączeń, pomp i zaworów (wszystkie musiały być demontowane i czyszczone). Sporadycznie występowały zanieczyszczenia, które potrafiły zepsuć całe partii produktu. W wyniku tego firma musiała mierzyć się z wysokimi kosztami naprawy i inwestycji, a przy tym ponosiła spore straty.

Większa elastyczność i oszczędność pieniędzy

Od momentu stosowania rozwiązań RAVAS cały system uległ zmianie. Zbiornik umieszczany jest na ręcznym wózku paletowym z którym przejeżdża pod różnymi stacjami dozującymi w magazynie półproduktów, gdzie wykonywane jest mieszanie zgodnie z recepturą. Takie rozwiązanie jest szybsze i bardziej elastyczne. Z racji tego, że skomplikowane systemy rurociągów nie są już potrzebne, firmie udało się poczynić spore oszczędności. Zmniejszyło się również ryzyko wystąpienia strat.

 

Od ważenia stacjonarnego do mobilnego

Dawniej produkt końcowy był przelewany do pięciolitrowych puszek na automatycznej linii pakowania. Obok, do 200 litrowych zbiorników rozlewano produkty wyprodukowane w nadmiarze. Ponieważ linia produkcyjna nie jest przystosowana do takich zbiorników były one napełniane manualnie. Zarówno zbiorniki jak i sam produkt trzeba było przetransportować do stałej wagi, co zajmowało sporo czasu. Od kiedy stosujemy system ważący RAVAS, cały proces przebiega zupełnie inaczej. Zbiornik ustawiamy na ręcznym wózku paletowym z wagą w wersji z legalizacją do handlu. Wózek jest doprowadzany do stacji napełniania, gdzie napełniany jest zbiornik wedle określonego ciężaru. Dzięki temu rozwiązaniu praca przebiega szybciej i jest wydajniejsza. Jahnke: "Większą wydajność można zauważyć też podczas gdy mierzymy czas produktu w maszynie. Dawniej byliśmy w stanie pobierać próbki przez 9 lub 18 sekund. Próbki wlewano do 5 l zbiorników, z którymi musieli radzić sobie nasi pracownicy. Jednak nasi pracownicy to nie siłacze, a my nie chcemy w żaden sposób wpływać na zdrową postawę naszych pracowników. Z wagami RAVAS cały proces jest łatwiejszy i mniej obciażający".

Szybsze napełnianie

Dawniej w trakcie mieszania barwników z cieczą wiążącą i rozpuszczalnikami, konieczne było intensywne mieszanie aby nie powstały zbrylenia i aglomeraty. Końcowy kolor w znaczącym stopniu zależy od czasu przebywania produktu w mieszadle. Aby kontrolować czas produktu w mieszadle, co określaną ilość czasu pobierano próbki. Próbki przewożono do wagi stacjonarnej, gdzie ciężar pobranej próbki był ekstrapolowany do czasu przebywania w kg na godzinę. Z racji tego, że taki system pracy był bardzo czasochłonny, pobierano bardzo małe próbki. To z kolei negatywnie wpływało na wiarygodność pomiarów. Z ręcznym wózkiem paletowym z wagą od RAVAS, wózek jest transportowany bezpośrednio pod naczynie zawierające zmieszany produkt. Waga jest tarowana, uruchamia się odliczanie zegara i po 3 minutach rejestruje się wzrost ciężaru. W ten sposób szybciej i precyzyjniej określa się czas produktu w maszynie. Efektywniejsza jest też kontrola jakości.

 

Ravas Herberts logo

 

FIRMA
Herberts


POŁOŻENIE
Wuppertal, Germany


APLIKACJA
Dozowanie i mieszanie

 


Dozowanie i mieszanie
Produkując wyroby na bazie półproduktów konieczne jest prawidłowe mieszanie różnych składników. Ilości i proporcje determinują jakość produktu. Mobilna waga umożliwia tańszą, bezpieczniejszą i wydajniejszą produkcję, a także pomaga wygenerować informacje niezbędne do kontroli jakości i śledzenia procedur. Mniejsze jest też ryzyko zniszczenia produktu w skutek pomieszania nieprawidłowych proporcji.