Dedykowane magazyny

Dostawca usług logistycznych i transportowych, DSV, posiada swoje oddziały w ponad 50 krajach. We współpracy z partnerami i przedstawicielami DSV świadczy usługi w ponad 100 krajach. DSV zajmuje się głównie transportem lotniczym i morskim oraz rozwiązaniami logistycznymi, takimi jak np. przechowywanie magazynowe, dystrybucja, przepakowywanie.

Określanie ciężarów przesyłek poprzez ważenie mobilne na wózku paletowym z wagą RAVAS-2100L

Oddział DVS Solutions, który odpowiada za rozwiązania logistyczne, posiada swoja siedzibę w porcie w Amsterdamie. Całkowita powierzchnia magazynowa oddziału wynosi 30 000 m². W magazynach przechowywane są towary znanych firm zajmujących się produkcją sprzętów elektronicznych oraz wydawnictw. Te towary to między innymi: baterie, mikroelektronika, roboty spawalnicze i naukowe magazyny z ilustracjami. Jeden magazyn przypada na jednego klienta DSV Solutions. DSV zdecydowało się na zastosowanie rozwiązania magazynów dedykowanych, ponieważ ich klienci to także firmy wzajemnie ze sobą konkurujące.

"Jedną z korzyści wynikających ze stosowania systemów mobilnego ważenia jest fakt, że samo ważenie przebiega bardzo szybko i nie wpływa na przebieg obsługi ładunków". W naszym magazynie obsługujemy dziennie tysiące palet. Czas zyskany dzięki zastosowaniu mobilnej wagi zamiast stałej wagi to około 1,5 minuty na jednym ważeniu. Przy 400 paletach wychodzących, oszczędzony czas to 10 godzin. Biorąc pod uwagę wydajność, zastosowanie mobilnych systemów ważących, przyniosło DSV Solutions ogromne korzyści".

- MISCHA VAN BERKEL, ACCOUNT MANAGER

Ważenie mobilne na wózku paletowym z wagą RAVAS-2100L podczas kompletacji to oszczędność z rzędu 10 godzin roboczych dziennie

DSV Solutions jest dostawcą usług 3PL/4PL. Świadczą usługi dystrybucji, zbierania zamówień i dostarczania produktów do klienta końcowego. Każdy ładunek jest pobierany i pakowany na paletę. Ważenie podczas pobierania i pakowania nie wpływa na przebieg całego procesu obsługi ładunku. Wychodzące towary są ważone, dzięki czemu DSV może określić wartość ciężaru ładunku brutto na liście przewozowym. Ilustrowane magazyny naukowe i paczki są również ważone podczas pobierania i pakowania. W tym celu firma stosuje wagi na wózku paletowym RAVAS-2100L.

Ravas DSV logo

 

FIRMA
DSV Solutions


POŁOŻENIE
Amsterdam, The Netherlands


APLIKACJA
Ważenie przesyłek


Ważenie przesyłek
Każda firma zajmująca się obsługą przesyłek musi znać ciężar obsługiwanych towarów. Wysyłający ma obowiązek zaznaczyć ciężar ładunku na dokumentach wysyłkowych. Nadmierna waga towaru lub zła wartość zadeklarowanej wagi może powodować wiele problemów. Określanie ciężaru przesyłek to prawdopodobnie najczęstsze zastosowanie ręcznych wózków paletowych z wagą. Stosując wagi mobilne dział wysyłek oszczędza sporą ilość czasu. Wartości ciężarów odczytane za pomocą wagi można wydrukować na wydruku wraz z numerem zamówienia, datą i czasem.