"Zwrot pieniędzy, które miesięcznie wydajemy na leasing urządzenia, następuje praktycznie natychmiastowo".

- JIM CHAMBERLAIN, DYREKTOR DZIAŁU INŻYNIERII PRZEMYSŁOWEJ I ROZWOJU

Sygnalizacja błędu kompletacji z Ravas wideł ważących iForks

Dzięki Ravas wadze na wózku widłowym iForks system WMS posiadany przez DSC może kontrolować teraz każdą linię zamówienia i automatycznie sprawdzać czy kompletacja przebiega właściwie. Jeśli rzeczywisty ciężar nie odpowiada ciężarowi odczytanemu z WMS, operator dostaje informację i może sprawdzić czy przypadkiem nie wystąpił błąd podczas kompletacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędza się czas, ponieważ końcowa kontrola każdej skompletowanej palety nie jest już potrzebna.

Więcej korzyści niż można by się spodziewać

Podczas pięciomiesięcznego okresu testowego firma DSC Logistics osiągnęła więcej korzyści niż spodziewano się na początku. Dodatkowo, udało się zredukować liczbę błędów kompletacji, a operatorzy mogli być teraz oceniani na podstawie punktów błędów generowanych przez elektroniczny system Accu-Pick. Operatorzy popełniający zbyt dużo błędów byli o tym informowani i zaczęli zwracać większą uwagę na kompletowane ładunki, co z kolei przyczyniło się do zwiększenia precyzji i wydajności ich pracy. Ponadto dostawcy produktów, których deklarowana waga nie zgadzała się z rzeczywistą wagą, dostawali informację o zaistniałych różnicach, przez co zmuszeni byli ulepszyć jakość łańcucha dostaw. Po okresie testowym, firma DSC zdecydowała się na zakup wag na wózku widłowym Ravas iForks i wdrożenie go w pięć aplikacji magazynowych.

Wyższa jakość obsługi, większa wydajność

Jim Chamberlain jest przekonany, że korzystanie z wideł ważących RAVAS iForks umożliwi firmie podwyższyć poziom obsługi klienta oraz zwiększyć wydajność pracy operatorów. Jim dodatkowo potwierdza, że zwrot pieniędzy, które miesięcznie firma wydaje na leasing urządzenia, następuje praktycznie natychmiastowo. Potwierdza też, że mobilne ważenie zostanie wkrótce wdrożone we wszystkich centrach dystrybucji DSC Logistics, w procesach kompletacji i wysyłania towarów. Systemy Accu-Pic i Accu-Ship będą oferowane klientom jako korzyść dodana do rozwiązań logistycznych oferowanych przez DSC.

DSC-logo

 

FIRMA
DSC Logistics


POŁOŻENIE
Des Plaines, Illinois (USA)


APLIKACJA
Kompletacja


Kompletacja
Główne czynniki wpływające na wydajność kompletacji to szybkość i precyzja. Błędy kompletacji to zakłócenie całej organizacji, a także koszty i dodatkowy czas. Funkcja ważenia w wózkach do kompletacji pomaga w zapobieganiu błędom kompletacji. Po zasygnalizowaniu błędu przez wagę, operator może natychmiastowo zareagować. Wagę można stosować także to zliczania części, kiedy to operator może odczytać z wyświetlacza ilość produktu lub produkt, który musi pobrać. Ta funkcja także pozwala na redukcję błędów podczas kompletacji.