Business case

Astra Sweets

Op de hoofdvestiging in Turnhout produceert Astra Sweets 300 verschillende soorten snoep. Al dat snoepgoed gaat ofwel onder eigen merknaam, ofwel onder private label naar klanten in binnen- en buitenland. Wie bij Astra Sweets door de productieafdeling wordt rondgeleid, ziet vrolijk gekleurd snoepgoed uit machines rollen. Dit wordt door robots in bakjes gestapeld en door trucks op pallets naar het tussenmagazijn gereden. Patrick Peeters, Key User Productie, legt uit: “Ons snoep wordt gegoten in zetmeelvormen. Daarna gaat het naar een droogkamer of koeling. Na 36 uur volgt de afwerking. Het halffabricaat stroomt dan in bakjes. Die gaan op een pallet naar het tussenmagazijn, waar het snoep na acclimatisatie uiteindelijk verpakt wordt volgens klantorder.”

Huidige situatie

Het beheer van die tussenvoorraad kon beter, vertelt Stefan Verbeken, Manager Planning en Material Supply. “We produceren met drie gietlijnen. Elk productieproces heeft zijn opstartverliezen en ook tijdens de run zelf kunnen storingen ervoor zorgen dat de werkelijke output verschilt van de theoretische output. We wisten natuurlijk hoeveel grondstoffen er verbruikt werden bij het gietproces, maar de precieze opbrengst aan het eind van de lijn konden we niet exact meten. We moesten het doen met de theoretisch berekende opbrengst per productierun. Daardoor wisten we nooit exact hoeveel er van een halffabricaat in het tussenmagazijn aanwezig was. De verschillen tussen de theoretische voorraad en de werkelijkheid konden oplopen tot enkele tonnen, afhankelijk van de rungrootte. Bij het inpakken bleek dan pas wat de afwijking was."

Hij vervolgt: "De onzekerheden in de geproduceerde tussenvoorraden halffabricaat brachten inefficiëntie en navenante kosten met zich mee. Om productwissels op de lijnen zoveel mogelijk te beperken, worden verschillende klantorders in één productierun gegroepeerd, geproduceerd en naar het tussenmagazijn afgevoerd. Als een halffabricaat gepland werd voor meerdere inpakorders, dan gebeurde dit op basis van de theoretische opbrengst, met als risico dat van sommige orders te veel en van andere te weinig ingepakt werd. Hierdoor moest de productieplanning vaak last minute gewijzigd worden om leverproblemen te vermijden. Extra omstellingen in inpak en correctieve kleine  gietruns voegden onnodige kosten toe. Op zeker moment gingen we dagelijkse voorraadtellingen doen in het tussenmagazijn, waar vele uren aan gespendeerd werden."

Investering in hardware en software

Astra Sweets investeerde in vier weegsystemen met WiFi, twee RCS Hy-Q op stapelaars met dubbele vorken, twee RPW EL op elektrische pallet trucks.

Hoe werkt het?

Er werd een verbeterproject opgestart: alle snoep dat van de productielijnen kwam moest gewogen worden. Verschillende opties werden overwogen: weegsystemen inbouwen in de productielijnen bleek duur, wegen op een vloerweegschaal tijdrovend en niet altijd veilig vanwege logistieke bottlenecks in het interne verkeer. Patrick Peeters had ervaring met RAVAS bij een vorige werkgever en stelde voor mobiel te wegen op de magazijntrucks die het intern transport vanaf de productielijnen naar het tussenmagazijn verzorgen. Stefan Verbeken: “Het bleek de meest efficiënte en meest kosteneffectieve oplossing.”

Er werd een investeringsaanvraag opgestart, met een kosten- en batenanalyse als onderbouwing. De kosten bestonden uit vier weegsystemen, maar ook het vervangen van twee oudere trucks, omdat het volgens Astra Sweets kapitaalvernietiging zou zijn om een weegsysteem in te bouwen in trucks die nog maar enkele jaren levensduur had. Voeg daarbij een kostenpost aan aanpassingen aan Objective, het software programma dat de productielijnen aanstuurt. De baten wogen daar ruimschoots tegenop. Op dagelijkse magazijncontroles en allerhande correcties in inpak kon direct een halve FTE bespaard worden. Voeg daaraan toe: inpak op de juiste order, minder restanten en afval en minder correctieve gietruns. 

Patrick Peeters beschrijft het huidige proces: “We hebben nu vier trucks met weegsysteem. Zowel het weegsysteem als de handheld op de truck communiceert via ons WLAN netwerk met Objective. Als het halffabricaat van de productielijn komt, wordt het op de truck direct gewogen. De operator start het protocol op zijn handheld: hij geeft het nummer van de productielijn in en welk artikel het betreft. Vervolgens triggert hij Objective om bij het weegsysteem op de truck het gewicht op te vragen en zo is de data set compleet. Vanaf de handheld wordt een label met barcode geprint en de pallet gaat naar het tussenmagazijn.”

Stefan Verbeken, Manager Planning & Material Supply

“Op een gegeven moment gingen we dagelijks voorraadtellingen doen om de problemen te ondervangen. Dat kostte ons mankracht die we elders nuttiger konden inzetten. Met behulp van de RAVAS mobiele weegsystemen genereren we nu echte cijfers en kunnen we sturen op KPI’s. Dat levert duidelijke besparingen op, de investering op de weegsystemen was snel terugverdiend.”  

Resultaten

Patrick Peeters: "Het mooie van de integratie tussen de weegsystemen en Objective is dat we de lijnen nu met elkaar kunnen vergelijken en de resultaten van de weegsystemen zien. We hebben nog maar 50 kg correcties op maandbasis – hetgeen extreem weinig is ten opzichte van ons maandtonnage."

Stefan Verbeken: ”Vanuit Objective gaan de data naar SAP. We hebben nu echte cijfers na afwerking, we kunnen nu yield analyses doen per product en van daaruit optimalisaties. We kunnen nu sturen op KPI’s. Inpakplanning kan nu veel beter afgestemd worden om de noden van de klant. Met behulp van de RAVAS mobiele weegsystemen hebben we een stap voorwaarts gemaakt in ons productieproces.” 

Over de toepassing

Voorraadbeheer

Door kleine voorraden en just-in-time leveringen, zijn bedrijven kwetsbaar geworden voor voorraadtekorten. Tekorten betekenen onderbroken productieprocessen, vertragingen en mogelijk verlies van vertrouwen van de klant. En dat brengt kosten met zich mee. Met een mobiel weegsysteem, gekoppeld aan uw WMS of ERP-systeem, kunnen materiaalstromen worden gevolgd, telkens wanneer goederen worden verplaatst. Zonder het proces te onderbreken, kunt u met mobiele weegsystemen uw voorraad nauwkeurig controleren, de voorraadniveaus verminderen en kosten verlagen.

Passende producten

Voor voorraadbeheer

Inschrijven voor de RAVAS nieuwsbrief