'Z płytą ważącą od RAVAS zwiększamy wydajność i przychody, a także zapewniamy naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie'

- REINER BREHMER, KIEROWNIK DS. OPERACYJNYCH

Zaostrzone procedury “ready for carriage” (RFC)

Spedytor przy wysyłce eksportowanych towarów drogą lotniczą musi postępować zgodnie z tzw. procedurami RFC. Wspomniane procedury stanowią, że do każdego transportowanego ładunku musi być dołączony lotniczy list przewozowy z informacją o wadze i objętości ładunku. Spedytor, w tym wypadku Swissport International Ltd., musi zweryfikować informacje podane w lotniczym liście przewozowym. Ostatnio procedury RFC zostały zaostrzone, przez co jeszcze bardziej znaczące stało się mierzenie ciężaru i objętości ładunków transportowanych drogą lotniczą.

 

Zaostrzone procedury “ready for carriage” (RFC)

Spedytor przy wysyłce eksportowanych towarów drogą lotniczą musi postępować zgodnie z tzw. procedurami RFC. Wspomniane procedury stanowią, że do każdego transportowanego ładunku musi być dołączony lotniczy list przewozowy z informacją o wadze i objętości ładunku. Spedytor, w tym wypadku Swissport International Ltd., musi zweryfikować informacje podane w lotniczym liście przewozowym. Ostatnio procedury RFC zostały zaostrzone, przez co jeszcze bardziej znaczące stało się mierzenie ciężaru i objętości ładunków transportowanych drogą lotniczą.

 

Afton-logo

 

FIRMA
Afton Chemical


POŁOŻENIE
Feluy, Belgium


APLIKACJA
Dozowanie i mieszanie

 


Dozowanie i mieszanie
Produkując wyroby na bazie półproduktów konieczne jest prawidłowe mieszanie różnych składników. Ilości i proporcje determinują jakość produktu. Mobilna waga umożliwia tańszą, bezpieczniejszą i wydajniejszą produkcję, a także pomaga wygenerować informacje niezbędne do kontroli jakości i śledzenia procedur. Mniejsze jest też ryzyko zniszczenia produktu w skutek pomieszania nieprawidłowych proporcji.