"This weighing method works faster than balancing and cycle-counting."      

- ROLAND DOORENBOSCH, MANAGER OF PROJECTS, MAINTENANCE DEPARTMENT AND PRODUCT SUPPORT

RAVAS widły ważące na wózku widłowym ułatwia monitorowanie zasobów magazynowych

Centrum produkcji i dystrybucji Evonik Colortrend w Maastricht produkuje płynne pasty kolorów do produkcji farm i powłok. Każda farba składa się z określonych pigmentów, płynów lub proszków, których mieszane ilości muszą zgadzać się z recepturą. Produkując ogromne ilości past kolorów, często pojawiają się różnice w wadze. Istnieją pewne dopuszczalne granice tolerancji wagowej składników, dzięki którym nieznaczne różnice w wadze mieszanych składników nie mają widocznego wpływu na finalny produkt, jednak w dalszej perspektywie różnice te mają wpływ na stany magazynowe oraz na ponoszone przez firmę koszty. To powoduje, że firma musi monitorować zapasy i ich zużycie, zarówno w magazynie jak i podczas samej produkcji. Evonik uznał RAVAS system ważący iForks jako niedrogi, łatwy w obsłudze i w wdrożeniu sposób na kontrolę stanów magazynowych.

Mobilna waga iForks na wózku wysokiego składowania pozwala na natychmiastowe wykrycie różnic w zasobach

Klient zamawia 100 kilogramów konkretnej pasty koloru. W celu wyprodukowania pasty, zgodnie z recepturą, należy wymieszać trzy różne surowce i pigmenty. WMS/ SAP pokazują, że w magazynie znajdują się wymagane ilości surowców. Operator wózka wysokiego składowania posiada terminal, który jest bezprzewodowo połączony z systemem WMS. Dzięki temu, na terminalu w wózku, operator znajdzie informację z wskazaniem surowca który musi pobrać. W momencie gdy operator pobiera surowiec jest on automatycznie ważony za pomocą wagi iForks. Wówczas operator może porównać rzeczywisty ciężar pobranego surowca z wartością ciężaru wskazywaną przez WMS. Jeśli ciężar rzeczywisty zgadza się z ciężarem z WMS, ładunek z surowcem jest przewożony do miejsca mieszania. Jeśli natomiast operator zauważy różnicę, może wykonać korektę wartości wskazanej przez system WMS. Po zakończeniu procesu mieszania i odstawieniu ładunku z surowcem na magazyn, surowiec jest ponownie ważony.

evonik-logo

 

FIRMA
Evonik Colortrend


POŁOŻENIE
Maastricht, The Netherlands


APLIKACJA
Kontrola zasobów

 


Kontrola zasobów
Zbyt mała ilość zapasów magazynowych to częste zjawisko w firmach działających w systemach "just-in-time" (dokładnie na czas) i w globalnych łańcuchach dostaw. Zbyt mała ilość zapasów to przestój produkcji, a to generuje koszty. Z mobilnym systemem ważącym, połączonym z systemem ERP lub WMS, można monitorować przepływ towarów bez wpływu na proces produkcji. Mobilne wagi to możliwość precyzyjnej kontroli zasobów magazynowych, a także obniżenie kosztów
PODOBNE PRZYPADKI