'Z widłami ważącymi od RAVAS zwiększamy wydajność i przychody, a także zapewniamy naszym klientom obsługę na najwyższym poziomie'    

- REINER BREHMER, KIEROWNIK DS. OPERACYJNYCH

Zaostrzone procedury “ready for carriage” (RFC)

Spedytor przy wysyłce eksportowanych towarów drogą lotniczą musi postępować zgodnie z tzw. procedurami RFC. Wspomniane procedury stanowią, że do każdego transportowanego ładunku musi być dołączony lotniczy list przewozowy z informacją o wadze i objętości ładunku. Spedytor, w tym wypadku Swissport International Ltd., musi zweryfikować informacje podane w lotniczym liście przewozowym. Ostatnio procedury RFC zostały zaostrzone, przez co jeszcze bardziej znaczące stało się mierzenie ciężaru i objętości ładunków transportowanych drogą lotniczą.

Niebezpieczene i kosztowne nadmierne obciążenie samolotów

Głównym problemem firm zajmujących się obsługą lotniczych ładunków towarowych, takich jak Swissport Cargo są nieprawidłowe wartości ciężarów podane w lotniczych listach przewozowych. W takich przypadkach klienci otrzymują ładunki o parametrach innych niż te podane na fakturze, a planowanie zużycia paliwa i rozkładu ciężarów w samolocie staje się problemowe. W celu zapobiegnięcia tego typu problemom, Swissport Cargo w swoich wózkach widłowych zastosowało widły ważące RWV-C. Przy odbiorze ładunków każda paleta jest znakowana, ważona, mierzona i rejestrowana.

Błędnie podana waga? Koszty ponosi wysyłający

Każda przesyłka jest ważona bezpośrednio na wózku widłowym podczas rozładunku, przy odbiorze towarów. Operator wózka skanuje kod kreskowy na lotniczym liście przewozowym i dokonuje pomiaru objętości ładunku. Ciężar, objętość i numer identyfikacyjny są przekazywane do WMS w Swissport International Ltd.  Jeśli wystąpi różnica między ciężarem deklarowanym na lotniczym liście przewozowym a realnym ciężarem, tworzony jest nowy list przewozowy, a klient otrzymuje fakturę opiewającą na wartość nadmiernego ciężaru przesyłki.

Korzyści, jakie zyskuje Swissport:

  • Procedury ważenia są mniej pracochłonne i możliwe jest fakturowanie post-hoc za nadmierny ciężar wysyłek;
  • Dzięki wydajnemu systemowi ważenia towarów przychodzących, Swissport spełnia zaostrzone wymagania procedur RFC;
  • Swissport Cargo generuje dodatkowe przychody wynikające z wydajniejszej obsługi przesyłek.

swissport-logo

 

FIRMA
Swissport Cargo Services


POŁOŻENIE
Cargo City Süd, Frankfurt am Main, Germany


APLIKACJA
Ważenie przesyłek

 


Ważenie przesyłek
Każda firma zajmująca się obsługą przesyłek musi znać ciężar obsługiwanych towarów. Wysyłający ma obowiązek zaznaczyć ciężar ładunku na dokumentach wysyłkowych. Nadmierna waga towaru lub zła wartość zadeklarowanej wagi może powodować wiele problemów. Określanie ciężaru przesyłek to prawdopodobnie najczęstsze zastosowanie ręcznych wózków paletowych z wagą. Stosując wagi mobilne dział wysyłek oszczędza sporą ilość czasu. Wartości ciężarów odczytane za pomocą wagi można wydrukować na wydruku wraz z numerem zamówienia, datą i czasem.

Zapisz się teraz!

Zapisz się teraz do wszystkich wiadomości RAVAS.

Charlotte Maassen