"Input for efficiency is de slogan waarmee Huijbregts Groep haar logistieke diensten de voedingsmiddelenindustrie aanbiedt. Mobiel wegen is een logische instrument in dit streven naar efficiëntie."    

- NICOLE SWINKELS, PR

Uitvoerige kwaliteitscontrole

Huijbregts Groep in Helmond doet aan poederlogisitiek. Het bedrijf levert niet alleen poedergrondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie, maar mengt deze ook tot premixen in batcheenheden volgens het unieke recept van de klant en verpakt de mixen desgewenst in kleine hoeveelheden. Daarnaast verzorgt Huijbregts de inkoop, in opslag houden en controleren van voorraden. Met het uit handen geven van deze logistieke processen, draagt de klant ook deels zijn kwaliteitsbeheer over aan Huijbregts. Die verantwoordelijkheid brengt een uitvoerige kwaliteitscontrole met zich mee.

 

Wegen essentieel voor mengen batches

Voor het maken van een premixbatch is wegen essentieel. Niet alleen omdat Huijbregts Groep zijn klanten een constante samenstelling van de mix garandeert, maar ook omdat een kilo teveel of te weinig van een ingrediënt het recept voor een premix danig kan beïnvloeden. De ingrediënten worden een aantal keren op gewicht gecheckt. Met behulp van een orderlijst worden de grondstoffen voor de premix op pallets klaargezet. Vóór dat de ingrediënten de menger in gaan, wordt aan de hand van de orderlijst het totaalgewicht van de grondstoffen gecontroleerd. Na het mengen van de premix wordt het eindgewicht van de batch nog eens gecontroleerd. Vroeger werden alle weeghandelingen bij Huijbregts Groep op een centraal gelegen weegplatform gedaan. Dat betekende eindeloos met volgeladen pallets heen en weer rijden.

 

Efficiënte kwaliteitscontrole

Tegenwoordig weegt Huijbregts op een electropallettruck met ingebouwd weegsysteem, dezelfde truck waarop de ingrediënten van het grondstoffenmagazijn naar de menger gebracht worden. Daardoor kan er direct gewogen worden. Vóór en na het mengen van de premix wordt het gewicht van de batch gecontroleerd op de electropallettruck. De uitgeprinte weegbon met een productie-ordernummer gaat samen met de orderlijst en een monster naar het laboratorium voor een definitieve kwaliteitscontrole.

Het aantal handelingen is daarmee enorm afgenomen: Huijbregts bespaart per dag een aantal manuren dankzij het RAVAS weegsysteem op de electropallettruck. Bovendien blijft de vorkheftruck die vroeger af en aan reed naar het vaste weegplatform, nu vrij voor andere werkzaamheden.

Huijbregts-logo

 

BEDRIJF
Huijbregts Groep


LOCATIE
Helmond, The Netherlands


APPLICATION
Mengen en doseren

 


Mengen en doseren
Bij het produceren van batches van een halffabrikaat of eindproduct draait het er om de ingrediënten en componenten correct samen te voegen. Hoeveelheden en verhoudingen bepalen de kwaliteit van het eindproduct. Een mobiel weegsysteem maakt het mogelijk efficiënter, goedkoper en veiliger te produceren. En het genereert de informatie die nodig is voor kwaliteitsbeheer en tracking & tracing procedures. De weegschaal wordt naar de componenten gebracht: het vat waarin gemengd wordt, wordt op een wegende handpalletwagen van halffabrikaat naar halffabrikaat gereden, waarbij de componenten direct vanuit hun container gedoseerd worden. Het risico van schade en productuitval is sterk gereduceerd.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld u nu aan voor al het RAVAS nieuws.