"Lakken moet je bij het mengen uiterst nauwkeurig kunnen wegen."

- F. JAHNKE, HEAD OF PRODUCTION ENGINEERING  

Menglakken nauwkeurig wegen

Herberts beheert wereldwijd de activiteiten van de Hoechst Groep op het gebied van auto-, poeder- en industrielakken. In Wuppertal produceert men 130 ton autoreparatielak per dag, in 18.000 kleuren. Deze kleuren worden opgebouwd uit gestandaardiseerde menglakken volgens receptuur die een hoge mengnauwkeurigheid vraagt. Ten behoeve van productie en kwaliteitsbewaking van dit ‘high cost’-product, wordt op verschillende plaatsen in het proces gewogen.

Vroeger: enorm productverlies

Vroeger liepen vanuit het magazijn voor halffabrikaten buisleidingsystemen naar een vaste weegschaal, waar de receptuur voor het mengen van pigmenten en toevoegingen werd uitgevoerd. Om concentratieverschillen in de leidingen te voorkomen, werden dure circulatiesystemen toegepast. Bij verandering van receptuur of componenten moesten complete leidingsystemen - inclusief koppelingen, pompen en ventielen - uiteengenomen en gereinigd worden. Regelmatig bleken daarbij kleine verontreinigingen achtergebleven te zijn, waardoor complete productbatches onbruikbaar werden. Resultaat: hoge investerings- en onderhoudskosten van het systeem en een relatief grote productuitval.

Sneller, flexibeler én geldbesparend

Nu met RAVAS handpalletwagens zet men het doseervat op de wegende handpalletwagen en rijdt deze rechtstreeks onder de verschillende afvulpunten in het halffabrikatenmagazijn, waarna de receptuur kan worden aangemaakt. Men werkt sneller en flexibeler. Doordat ingewikkelde leidingsystemen overbodig zijn, bespaart men op investeringen en onderhoud. De kans op productuitval door verontreiniging is nu zeer klein.

Van vast naar mobiel wegen

Vroeger: het eindproduct werd afgevuld in vijfliterblikken op een automatische verpakkingslijn. Daarnaast werden echter ook 200 liter tanks en vaten afgevuld, voor grootverbruikers. Aangezien de automatische lijn hiervoor niet geschikt was, gebeurde dit handmatig. Containers en product werden naar de vaste weegschaal gebracht en dat was een tijdrovend proces. Nu met RAVAS: men zet de handelsverpakking op de geijkt wegende handpalletwagen, rijdt deze onder het afvulpunt en vult het vat af tot het gewenste aantal kilo’s. Ook hier werkt men sneller en efficiënter.

Afvullen gaat nu veel sneller

Vroeger moest tijdens het mengen van vaste pigmenten met vloeibare bind- en oplosmiddelen intensief geroerd worden om de vorming van klonten en agglomeraten te voorkomen. De bereikte kleur is sterk afhankelijk van de doorlooptijd van het product door de roermachine. Om deze doorlooptijd te controleren, werd regelmatig een productmonster afgetapt, gedurende een vastgesteld aantal seconden. Dit monster werd door de productiemedewerker naar de stationaire weegschaal gebracht, waar het gewogen aantal kilo’s geëxtrapoleerd werd naar een doorlooptijd in kilo’s per uur. Vanwege het arbeidsintensieve karakter van deze werkwijze, werden slechts kleine monsters genomen, hetgeen ten koste ging van de betrouwbaarheid. 

Jahnke: ‘Toegenomen efficiëntie zie je ook bij het meten van doorlooptijden: aangezien we geen body-builders in dienst hadden en ook niet wilden dat ons personeel zou rondlopen met één arm langer dan de andere, konden we slechts monsters nemen gedurende 9 of 18 seconden, wat al gauw overeenkomt met een volle vijf liter emmer waarmee ze moesten zeulen. Nu gebeurt dat veel comfortabeler en nauwkeuriger.’

Nu wordt met de wegende handpalletwagen van RAVAS rechtstreeks onder de tank met gemengd en geroerd product gereden, er volgt een tarrering, de klok wordt gestart en na drie minuten kun je de gewichtstoename vaststellen. Aldus kan de doorlooptijd van het product door de machine sneller en betrouwbaarder worden bepaald en is de kwaliteitscontrole efficiënter.

 

Ravas Herberts logo

 

BEDRIJF
Herberts


LOCATIE
Wuppertal, Germany


APPLICATION
Mengen en doseren

 


Mengen en doseren
Bij het produceren van batches van een halffabrikaat of eindproduct draait het er om de ingrediënten en componenten correct samen te voegen. Hoeveelheden en verhoudingen bepalen de kwaliteit van het eindproduct. Een mobiel weegsysteem maakt het mogelijk efficiënter, goedkoper en veiliger te produceren. En het genereert de informatie die nodig is voor kwaliteitsbeheer en tracking & tracing procedures. De weegschaal wordt naar de componenten gebracht: het vat waarin gemengd wordt, wordt op een wegende handpalletwagen van halffabrikaat naar halffabrikaat gereden, waarbij de componenten direct vanuit hun container gedoseerd worden. Het risico van schade en productuitval is sterk gereduceerd.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld u nu aan voor al het RAVAS nieuws.