Donderdag 11 juni 2020, 11.00 uur

Wij wijzen er nadrukkelijk op dat wij er door het coronavirus niet voor kunnen instaan dat de genoemde levertijd wordt gehaald. Het coronavirus kan zeker gevolgen hebben voor het tijdstip van levering, maar wij kunnen redelijkerwijs niet voorzien in welke mate. Daarom bedingen wij nadrukkelijk dat de levertijd slechts een indicatie is en kan worden overschreden door de gevolgen van het coronavirus voor bijvoorbeeld het productieproces, de levering van onderdelen door toeleveranciers, het vervoer van producten, de toegang tot bedrijfsterreinen, enz.

Door aanvaarding van onze offerte, inclusief dit uitdrukkelijk beding m.b.t. de levertijd en overschrijding daarvan, gaat u er mee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor uw kosten en schade door latere levering die is veroorzaakt door het coronavirus en dat wij levering kunnen opschorten tot het moment dat de gevolgen van het coronavirus redelijkerwijs kunnen worden overwonnen, rekening houdend met alle omstandigheden. Eventuele boete- en schadeclausules die gelden bij te late levering zijn niet van toepassing indien en voor zover de vertraging een gevolg is van het coronavirus.

Donderdag 2 april 2020, 20:00 uur

 De Nederlandse regering heeft op advies van deskundige en raadgevende instanties aangekondigd dat de maatregelen zoals die tot dusver zijn opgelegd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, onverminderd van kracht blijven, in ieder geval tot 28 april. Uiteraard volgt RAVAS de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. De omstandigheden omtrent productie, sales en service zijn niet veranderd. 

Woensdag 25 maart 2020, 16:00 uur

Door de huidige situatie met betrekking tot het coronavirus zijn de levertijden langer dan u bent gewend van RAVAS. Omdat veel kantoorpersoneel thuis werkt, is het lastig de juiste productie-ondersteuning te bieden. Dit kan tot vertragingen leiden. Momenteel is er voldoende voorraad van de benodigde materialen voor de productie van bestellingen. Conclusie: de productie van uw bestelling gaat gewoon door, maar de levering kan enige vertraging oplopen. Wij rekenen op uw begrip.

Vrijdag 20 maart 2020, 13:00 uur

Steeds meer transporteurs geven aan dat ze de doorlooptijden van transporten niet langer kunnen garanderen.

Nu het onderwijs, de kinderopvang, horeca en sportgelegenheden tot 6 april de deuren hebben gesloten, heeft ook RAVAS de maatregelen aangescherpt voor personeel en processen in binnen- en buitenland. Dankzij de inzet van alle RAVAS medewerkers en de technologische middelen die hiervoor tot onze beschikking staan, verloopt deze operatie vooralsnog zonder noemenswaardige problemen. De prognose is dan ook dat we lopende en nieuwe orders de komende maanden kunnen uitleveren volgens verwachting. Hoogstens zal het zo kunnen zijn dat de levertijden uitlopen, omdat wij onze productiemensen in ploegen laten werken om zo veel mogelijk fysiek contact te vermijden. Wij hopen op uw begrip voor deze maatregel. 

Service

Wel hebben wij alle RAVAS medewerkers in binnen- en buitenland op het hart gedrukt álle fysieke afspraken met klanten, leveranciers en overige externe partijen af te zeggen. Ook onze servicemonteurs zullen onze klanten zo veel mogelijk op afstand ondersteunen via telefoon en mail. Mochten zij een verzoek krijgen tot reparatie in ‘vitale organisaties’, zoals distributiecentra of logistieke warehouses, dan zullen onze mensen in overleg treden met de klant om tot de best passende oplossing te komen. Ook spoedbestellingen die voor dit doel worden gedaan, zullen zo snel mogelijk worden uitgeleverd.

Teamwork

De komende weken zal blijken hoe de corona pandemie zich verder ontwikkelt, zowel in Nederland als wereldwijd. De directie van RAVAS benadrukt dat de veiligheid en gezondheid van onze eigen mensen voorop staan, en dat wij er tegelijkertijd alles aan zullen doen om onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen. Uiteraard binnen de grenzen van het haalbare. Mochten wij onverhoopt toch niet tegemoet kunnen komen aan de standaard die u van ons gewend bent, vragen wij om uw begrip hiervoor. De afgelopen weken is gebleken hoe flexibel, daadkrachtig en strijdbaar team RAVAS is, in binnen- en buitenland. Daar zijn wij ontzettend trots op. En daarom vertrouwen wij er ook op dat we alleen samen deze corona pandemie onder controle kunnen krijgen. Mocht u vragen hebben over de status van lopende orders van mobiele weegsystemen of onderdelen, en de mogelijkheid om nieuwe orders te plaatsen, neem dan contact met ons op via telefoon (+31 418 515220), mail (backoffice@ravas.com) of het onderstaande formulier.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld u nu aan voor al het RAVAS nieuws.