Geijkt weegsysteem

Als u weegt voor handelsdoeleinden, dat wil zeggen als u uw klanten factureert op basis van het gewicht, dan bent u wettelijk verplicht een gekeurd (geijkt ) weegsysteem -of in officiële termen -een geregeld meetinstrument te gebruiken. Vrijwel alle mobiele weegsystemen van RAVAS zijn in gekeurde (geijkte) uitvoering leverbaar.

Hoe wordt een geregeld meetinstrument gebouwd?

Een geregeld meetinstrument wordt opgebouwd uit ijkwaardige componenten en bevat, om weegfouten te voorkomen, onder andere een schakelaar die het display uitschakelt bij te grote scheefstand. Elk geregeld systeem wordt volgens wettelijke normen getest op zijn nauwkeurigheid en geleverd met een certificaat. Dit certificaat vermeldt de fabrikant, het product, het serienummer, het toelatingsnummer waaronder het product gecertificeerd is, de wettelijke eisen waaraan het weegsysteem voldoet en de gravitatiefactor waarmee de keuring is uitgevoerd.

Hoe herkent u een geregeld meetinstrument?

  • een sticker met een letter M op een groen veld, die aangeeft dat het een geijkt (gekeurd) apparaat is;
  • een geregeld meetinstrument is voorzien van een aantal merktekens:een CE-sticker met vermelding van bouwjaar en een identificatienummer van de certificerende instantie;
  • en eventueel een sticker die maand en jaar aangeeft waarin de laatste herijking (herkeuring) heeft plaats gevonden.

Wanneer moet u een geregeld meetinstrument laten keuren?

Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker om ervoor te zorgen dat uw meetinstrument voldoet aan de wettelijke eisen. U wordt geadviseerd uw weegsysteem eenmaal per jaar te laten keuren. Dit kan gebeuren door RAVAS, of door een ander gecertificeerd bedrijf.