Weegvorken op heftruck houden de afvalberg laag voor Smurfit Kappa

Smurfit Kappa-iForks touch

Smurfit Kappa Van Mierlo in België, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van offset bedrukte verpakkingen in golf- en vouwkarton. Kartonafval ontstaat op verschillende momenten in het productieproces: bij het instellen van de machines, zoals bij het maken van golfkarton, of het vouwen en plakken en na een kwaliteitscontrole. Maar ook het afval dat zélf niet voldoet aan de kwaliteitseisen wordt apart ingezameld.

‘Afval is een verloren kost. Door het afval te wegen en de cijfers vast te leggen, verhoog je het bewustzijn van de operators en streven we er samen naar om de afvalberg zo laag mogelijk te krijgen.’

WIM COOLS, PRODUCTIEVERANTWOORDELIJKE

Nauwkeurig beeld van afvalstromen 

Hoe werkt het? De Jungheinrich EFG 216 heftruck pakt een bak op met een bekend tarragewicht. Het display van de indicator geeft bijvoorbeeld aan: L01, tarragewicht 50 kg. De bak wordt gevuld met resten verpakkingsmaterialen. Het gewicht loopt op. De iForks draadloze weegvorken wegen de bak en sturen de weegdata via WLAN door naar het ERP-systeem. De data kunnen worden uitgelezen op een PC op het kantoor, waarop het programma ‘PC Read It’ draait; een programma waarmee je exact vaststelt op welke lijn een bepaalde hoeveelheid afval ontstaat. Wim Cools: ‘De afvalgewichten verzamelen we per productiestap per dag en we vergelijken ze met de geproduceerde orders van die dag. Bedoeling van het wegen is om een nauwkeurig beeld te verkrijgen van onze verschillende afvalstromen en te monitoren wat de effecten zijn van bepaalde verbetermaatregelen die we invoeren.’ 

Cijfers presenteren 

‘Afval is een verloren kost, dus is het des te meer van belang om dit percentage zo laag mogelijk te krijgen. Dit kun je opvolgen op basis van de gewogen data. Door het wegen van het afval en het presenteren van deze cijfers, verhoog je het bewustzijn van de operators en streven we er samen naar om de afvalberg zo laag mogelijk te krijgen.’

Geen fouten meer 

Naast de iForks wordt bij Smurfit Kappa van Mierlo nog gewogen op een vaste weegplateau, maar de voordelen van de iForks zijn zo groot, dat Smurfit nóg een systeem aanschaft. Het grootste nadeel van een weegplateau is wel dat de weeggegevens met de hand moeten worden opgeschreven. Dit heeft tot gevolg dat men veel fouten maakt en kostbare tijd verliest.