Van Rijnsbergen-Liebregts gebruikt hydraulisch weegsysteem om hun strikte afvalboekhouding bij te kunnen houden

Van Rijnsbergen-Indicator 4100-RCS Plus-Unimobile-UniWin

Afvalverwerking moet voldoen aan strenge milieueisen. Een weegsysteem helpt om niet alleen gewicht maar ook andere informatie centraal op te slaan voor bijvoorbeeld de afvalboekhouding.

"Mobiel wegen werkt verslavend. Als je er eenmaal mee werkt, wil je het nooit meer kwijt."

- WOUT VAN RIJNSBERGEN, DIRECTEUR

Afvalboekhouding 

Van Rijnsbergen-Liebregts verhuurt afvalcontainers, zamelt afval in en verwerkt dat tot grondstoffen. Per jaar gaat het om ca. 35.000 ton bedrijfsafval, bouw- en sloopafval en grof vuil. Op hoogtijdagen worden 100 tot 125 containers gelost. Daarnaast vindt op het bedrijf overslag van puin, hout, groenafval, karton en papier plaats. Het verwerken  van afval moet voldoen aan steeds strengere milieueisen. Dat behelst niet alleen investeringen in schonere installaties maar ook in het bijhouden van een strikte afvalboekhouding.

Weegdata centraal opgeslagen 

De volle containers worden door een vrachtwagen opgehaald en naar het bedrijfsterrein gebracht. De heftruckchauffeur scant met een handterminal het nummer van de container en tilt de container van de vrachtwagen. Op hetzelfde moment weegt het weegsysteem in de heftruck de inhoud van de container en stuurt het gewicht, het klantnummer en het soort afval door naar de pc. De UniMobile software verzamelt kwalitatieve (bijv. barcode) en kwantitatieve informatie (gewicht) over de getransporteerde goederen en stuurt deze terug naar de UniWin-PC, waar ze wordt vastgelegd in een centrale database voor verdere rapportages.

Grote tijdwinst met RCS PLUS 

De truck kiept de container leeg op een grote berg afval en haalt de volgende container op. Deze werkwijze levert Van Rijnsbergen-Liebregts grote tijdwinst op. Want moesten eerder de containers gewogen worden op een weegbrug - met de nodige wachttijden-, nu verloopt het lossen van de container, het wegen en het verwerken van de data in de computer op hetzelfde moment.