RAVAS wegende magazijntrucks voor Quaker Chemical voor het afvullen van vaten met Cemicaliën

Quaker-RAVAS-RPW EL

Quaker werkt 'on demand'; er wordt ook bijna geen voorraad gehouden van gemengde chemicaliën. Het afvullen wordt gedaan met behulp van wegende explosieveilige palletwagens.

"We gebruiken de wegende trucks al jaren, ze zijn onmisbaar gebleken. Het werk is tegenwoordig heel complex met al die verschillende batches. We zetten de trucks de hele dag in."

- AD VAN DER MEIJ, SUPERVISOR MAINTENANCE

Afvullen van IBC's op wegende pallettrucks 

Dagelijks leveren tankwagens honderden soorten grondstoffen voor de productie van de chemicaliën. Er wordt gewerkt on demand: klanten vragen om een product en Quaker mengt het. Er wordt dan ook geen voorraad gehouden van gemengde chemicaliën. De grondstoffen worden gemengd in grote, vaststaande silotanks met een inhoud tussen de 1000 en 3000 kg. Daaruit vult men kleinere hoeveelheden tot 300 kg af, in IBC-containers of vaten. Dat afvullen gebeurt op de STILL EXU 20 wegende electro-pallettrucks: via een slang gaat het eindproduct uit de silo naar een vat of IBC-container op de wegende pallettruck. Op de draaibare RAVAS-indicator kan de operator de de hoeveelheid die in het vat gepompt wordt aflezen. De trucks zijn voorzien van een WLAN module, die het RAVAS weegsysteem in staat stelt te communiceren met een WMS of ERP-systeem. In de toekomst wil Quaker de WLAN-optie gebruiken om de hoeveelheden chemicaliën die in de vaten worden gepompt online te kunnen registreren.