Danone gebruikt een wegende handpallettruck tijdens de productie van fruityoghurt

Danone-RAVAS 2100L

Bij Danone moesten soms productielijnen stilgelegd worden omdat containers met fruitpreparaten eerder leeg raakten dan verwacht. Nu worden na elke batch de containers nagewogen op handpalletwagens, zodat effectievere productieplanning en voorraadbeheer mogelijk is.

"Eigenlijk kun je zeggen dat RAVAS ervoor heeft gezorgd dat onze totale productie beter functioneert."

- J. LEMMENS, PROJECTINGENIEUR

Resten wegen maakt planning effectiever

Danone produceert wereldwijd zuivelproducten. In vele vestigingen, zoals in Frankrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije en Taiwan, werkt men met RAVAS mobiele weegapparatuur. In Rotselaar worden onder meer fruityoghurts geproduceerd voor de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse markt. Voor het samenstellen van deze fruityoghurts wordt gebruik gemaakt van twee afvulmachines met respectievelijk tien en vier parallelle doseereenheden. Aan het begin van deze lijnen bevinden zich mengstations, waar yoghurt met verschillende fruitpreparaten vermengd wordt. Per dag wordt op deze afdeling ongeveer 50 ton yoghurt met zo’n 7 ton fruit vermengd. Het fruit wordt aangeleverd in containers van circa 1000 kilo.

Stilvallende productielijn groot probleem 

Het mengen van fruit en yoghurt gebeurt per batch, waarvoor een bepaalde hoeveelheid fruit benodigd is. Na gereedkomen van de batch werd een schatting gemaakt van het restgewicht in de container. Dit gewicht werd genoteerd en de container werd opgeslagen voor gebruik bij een volgende batch. Door op deze manier het restgewicht te bepalen, werd Danone regelmatig met problemen geconfronteerd: 

  • Het was moeilijk te schatten of een container halfvol was, dan wel voor éénderde. Dit kon er toe leiden dat de productielijn stil kwam te liggen, omdat onverwachts een fruitcontainer leegraakte. Aangezien er bij Danone sprake is van meerdere parallelle doseereenheden op één afvulmachine, betekende dit dat een complete productielijn stillag totdat de lege container verwisseld was.
  • Om stilvallen van de productie te voorkomen, was het noodzakelijk dat er vrijwel permanent iemand bij de mengstations aanwezig was om te controleren of de containers voldoende fruit bevatten om de batch te voltooien. 
  • Met geschatte restgewichten als basis, was het moeilijk de planning voor te bereiden. Men was nooit zeker wanneer de container leeg zou raken en vervangen moest worden.

Exacte planning dankzij de RAVAS wegende handpalletwagens

Om met exacte data te kunnen werken heeft Danone voor RAVAS wegende handpalletwagens gekozen. Na gereedkomen van de batch worden de fruitcontainers gewogen op de wegende handpalletwagen. Het restgewicht kan nauwkeurig bepaald worden. Met deze correcte weegdata kan Danone: 

  • De productie veel efficiënter voorbereiden. Onverwacht stilvallen behoort tot het verleden: het moment dat de fruitcontainers leegraken kan nu precies berekend worden. 
  • Controleren wanneer nodig: niet langer noodzakelijk dat iemand continu aanwezig is. Alleen wanneer de batch klaar is of als een van de containers vervangen moet worden op het berekende moment, dan moet een werknemer aanwezig zijn.
  • Beter het aankomen van fruit controleren: de exacte hoeveelheid van aanwezig fruit kan berekend worden. 

Weegsysteem bedrijfszeker apparaat

Lemmens: ‘We waren een beetje bang voor de kwetsbaarheid van platformen. Er wordt dikwijls een beetje ruw met de containers omgegaan. Dat zou weer leiden tot meer onderhoud. Daarnaast heb je natuurlijk een beperking. Je maakt met platformen iets op de vloer, het traject ligt helemaal vast. Vandaar dat we gekozen hebben voor een transpalette. Nu hebben we toch complete bewegingsvrijheid.’ Een ander groot voordeel van de weegsystemen is de betrouwbaarheid van de systemen. Lemmens: ‘Het is een heel bedrijfszeker toestel. In de vier, vijf jaar dat we deze wegende palletwagen gebruiken, hebben we slechts eenmaal dépannage gehad.’