SOLAS METODE #2 OG iForks VISER SIG ATTRAKTIVE FOR 3. PARTS LOGISTIK LEVERANDØRER (3PL)

SOLAS Metode #2, til beregning af VGM container vægte, viser sig særligt attraktivt for 3PL som angiver LCL forsendelser. Indkomne forsendelser vejes og registreres når gaffeltrucken læsser dem af. ERP beregner container vægten samtidig med at pakke listen udarbejdes.

Vejning af individuelle forsendelser i containere: bedre ROI og fleksibel logistik.

Den 1. Juli 2016 trådte SOLAS bestemmelserne vedrørende container vægt i kraft. Afsenderen af containere til søfragt er forpligtet til at angive VGM (Verified Gross Mass) på containeren til terminalen og rederiet, før containeren lastes på et skib. Hvis VGM ikke er angivet, bliver containeren ikke lastet ombord. Målet med ændringerne i SOLAS regulativerne er selvfølgelig at højne sikkerheden på de større og større containerskibe, ved at give rederen værktøjerne til at lave præcise lasteplaner.

IMO (International Maritime Organisation), som er ansvarlig for udarbejdelse af SOLAS regulativerne, har besluttet, at to metoder for bestemmelse af container vægt er tilladte: Ved at veje den komplette pakkede container (Metode #1), eller ved at veje enhederne i containeren individuelt og lægge containerens tara vægt til for at beregne VGM (Metode #2). Det er Metode #2 som er blevet populært hos 3PL leverandører. Grunden til det er først og fremmest at informationerne bliver tilgængelige på hver enkelt LCL forsendelse inden i containeren, nernæst at vægten på hver enkelt LCL forsendelse kan bestemmes på ethvert tidspunkt i pakke processen, og gør VGM informationerne tilgængelige på et tidligt tidspunkt, og giver fuldstændig frihed til at planlægge den interne logistik.

Vejning af indkomne forsendelser på forbundne gaffeltrucks.

iForks gaffeltruck vægten er det foretrukne våben for mange 3PLs. Indkomne individuelle LCL forsendelser identificeres og vejes på trucken som læsser dem af, uden at tage godset ud af processen. Veje data overføres til ERP eller WMS. Under planlægningsfasen udfærdiger ERP pakkelisten for containeren: den lægger ganske enkelt de registrerede vægte på de enkelte forsendelser sammen ud fra listen, og lægger containerens egenvægt til, for at beregne VGM. På denne made er vægten af den pakkede container kendt, allerede før én eneste palle er læsset ind i den.

Der er mange fordele ved denne måde at arbejde på. Hvis vejningen udføres mens godset går ind I huset, vil vægt informationerne være tilgængelige meget tidligt i processen, og sikrer rettidig angivelse af containerens VGM til rederiet, og giver tid til ændringer eller rettelser som involverer afsenderen af godset. Da vægtene i praksis kan samles hvor som helst i processen, bliver flaskehals problemer under pakning af en container (som typisk foretages mens der er allermest travlt) forebygget. 3PL beholder fuldstændig frihed til at planlægge sin egen interne logistik.

SOLAS Metode #2: lavere førstegangs investering, bedre ROI

Førstegangs investeringen for en gaffeltruck vægt er lav, specielt sammenlignet med en brovægt til vejning af komplet pakket container på en udgående lastbil. I tillæg til det vil vejning af LCL forsendelser på gaffeltrucks tilføre ekstra fordele som bidrager til en endnu hurtigere ROI. Da hver enkelt forsendelse vejes bliver de altid faktureret med det korrekte beløb, sædvanligvis med øget fortjeneste til følge. Og da gaffeltrucks’ene alligevel kan veje, kan de også tjekke vægten på forsendelser som ikke er beregnet for container forsendelser, men for vejtransport, og optimerer både fortjeneste og last arbejdet.

Bliv bekendt med iForks gaffeltruck vægte

iForks er den trådløse mobile vægt til gaffeltrucks fra RAVAS. Med iForks på trucken bliver hver eneste last vejet øjeblikkelig. iForks leverer et meget nøjagtigt resultat som aflæses på displayet i kabinen, som kan overføre vejedata til WMS eller ERP systemer, via Bluetooth eller Wifi forbindelse. iForks kan monteres på alle standard modvægtstrucks eller reachtrucks på få minutter, og findes i versioner som er Godkendt til Handel OIMLIII. Udvidede vejefunktioner inkluderer registrering af ID koder sammen med hver udført vejning.

Ved off-line beregning af container vægte, tilbyder RAVAS sin egen SOLAS App. App’en kan installers på PDA, iPad eller iPhone. Efter at have identificeret containerens nummer og dens tara vægt, giver app’en mulighed for at identificere hver enkelt palle eller forsendelse og registrere deres vægt, som overføres fra iForks. Den totale container vægt beregnes og registreres på PDA’en, og kan overføres til PC via USB, som en CSV-fil. Hvis App’en benyttes på iPad eller iPhone, kan informationerne sendes som e-mail til rederiet direkte fra App’en.

Hvis du har spørgsmål om SOLAS regulativerne og container vægte, besøg vores FAQ side, eller hvis du ønsker mere information om iForks, kontakt os venligst!