Godkendt til Handel

Hvis du vejer

Hvis du vejer med handel for øje, f.eks. hvis du fakturerer kunder baseret på en vejet vægt, forskriver loven at du skal benytte en vægt som er godkendt til handel. Næsten alle RAVAS mobile veje systemer findes I Godkendt til Handel versioner.

Hvordan fremstilles en Godkendt til Handel vægt?

En vægt som er godkendt til handel fremstilles med komponenter som er certificerede, og blandt andet indeholder en niveau switch, som slukker displayet hvis vægten er mere end to grader ude af niveau, for at forhindre fejl ved vejning. Alle vægte som er godkendt til handel er testet i henhold til normer fastsat af international lov, og leveres med et certifikat. Dette certifikat beskriver navnet på producenten, produktet, serienummeret, godkendelses nummeret hvorunder produktet er certificeret, under hvilken norm vægten er verificeret og stemplet, og ved hvilken gravitations faktor verifikationen gælder.

Hvordan genkender man en vægt, som er Godkendt til Handel?

En vægt som er godkendt til handel er markeret på flere tydelige måder: et klæbemærke med bogstavet M på en grøn baggrund markerer at udstyret er godkendt til handel; et ovalt klæbemærke med teksten OIML III eller IIII, indikerer verifikations klassen; et CE-klæbemærke viser fremstillingsår og ID-nummer på den certificerende organisation. Der kan også være et klæbemærke som viser måned og år for sidste gang vægten blev verificeret.

Hvor ofte skal en Godkendt til Handel vægt verificeres?

Myndighederne kontrollerer om der benyttes Godkendt til Handel vægte de steder det kræves, og om din Godkendt til Handel vægt overholder de lovbestemte tolerance normer. Inspektørerne aflægger normalt uanmeldte besøg. Det er dit ansvar som bruger, at din Godkendt til Handel vægt til enhver tid har den krævede nøjagtighed. Verificering én gang om året er tilrådeligt. Dette kan udføres af din RAVAS repræsentant eller et andet certificeret firma.